Annons

Annons

Coeli startar fjärde emissionen

Coeli tar in 20 miljoner kronor i en fjärde emission. "Vi har tidigare tagit in 165 miljoner kronor drygt. Målet är att ta in 400 miljoner kronor", säger Jacob Pettersson som är transaktionsansvarig för fonden.

Coeli Real Estate Fund I startar emission fyra "i syfte att anskaffa kapital till nya fastighetsinvesteringar", enligt ett pressmeddelande. 

- Vi har tidigare tagit in 165 miljoner kronor drygt. Målet är att ta in 400 miljoner kronor, säger Jacob Pettersson som är transaktionsansvarig för fonden.

Vilka fastigheter investerar fonden i?

Annons

Annons

- Vi investerar i enklare industri- och handelsfastigheter i utvecklingsområden, säger Jacob Pettersson.

Fonden har bland annat investerat i fastigheter i anslutning till Vällingby City där verksamheterna i fastigheterna är blandad och innefattar exempelvis dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym.

Det slutgiltiga resultatet för emission 3 i Coeli Real Estate Fund I blev att fonden tog in 15 miljoner kronor. Förväntat resultat av emissionen vid start var cirka 50 miljoner kronor.

Det slutgiltiga resultatet för emission 2 blev att fonden tog in 41,5 miljoner kronor och då var förväntat resultat vid start var cirka 25 miljoner kronor.

Vid första emissionen tog fonden in drygt 106 miljoner kronor. Fonden noterades den 30 augusti 2017 på NGM Nordic AIF.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad. Tanken från början var att dessa fyra emissioner tillsammans skulle ta in målbeloppet.

Emission fyra pågår från den 16 januari 2018 till och med den 27 februari 2018. Sista likviddag för emissionen är den 2 mars 2018. Teckningskursen är 272 kronor per aktie.

Emissionen är riktad till allmänheten och förväntat kapitaltillskott är cirka 20 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons