Börs

Cinnober avnoteras från First North

Cinnober Financial Technology begär nu att få anvoteras från Nasdaq First North efter att Nasdaq begärt tvångsinlösen av kvarvarande aktier.

Realtid.se
Uppdaterad 2019-01-22
Publicerad 2019-01-22

Cinnober Financial Technology AB meddelar i dag att bolagets styrelse, på begäran av Nasdaq Technology AB, har lämnat in en begäran om avnotering från Nasdaq First North. Anledningen är att Nasdaq Technology AB har påkallat tvångsinlösen av aktier från kvarvarande minoritetsägare i Cinnober Financial Technology AB.

Sista dag för handel i Cinnobers aktier vid Nasdaq First North kommer att meddelas efter att Cinnober fått bekräftelse om datum för avnotering från Nasdaq First Nort, framgår det av pressmeddelandet.

När acceptperioden för erbjudandet gick ut den 9 januari uppgav Nasdaq Technology att man kontrollerar 98,2 procent av aktierna i Cinnober. Nasdaq förlängde då acceptfristen till den 30 januari.

Nasdaq höjde den 18 december budet på Cinnober till 87 kronor kontant för varje aktie och till 121 kronor kontant för varje teckningsoption i Cinnober. Detta bud rekommenderades av Cinnobers styrelse samma dag.

Platsannonser