FinansNyhet

Cindrigo-ägare sålde aktier mitt under noteringsarbetet

Dan Olofsson (till vänster) är Cindrigos största ägare. Peter Lindh är styrelseledamot och Jörgen Andersson är Cindrigos styrelseordförande. Foto (montage): Cindrigo
Publicerad

Cindrigo, med största ägaren Dan Olofsson, går mot Londonbörsen. Samtidigt har storägare, däribland styrelseledamoten Peter Lindh, sålt ut aktier i omgångar till höga priser.

Annelie Östlund

Reporter

Cindrigo, som ska bygga sopförbränningsanläggningar i Ukraina, siktar mot Londonbörsens huvudlista. I spetsen finns huvudägaren, finansmannen och it-miljardären Dan Olofsson, med 37 procent av aktierna.

Enligt företagets presentationsmaterial ser framtiden ljus ut. Förberedande markarbete för den första anläggningen i Kiev är påbörjad och det ska finnas både statliga garantier och löften om köp av el. Projektet drivs i samarbete med China Energy som ska stå för tekniken i anläggningarna.

Detta är bara början. Efter anläggningar i Kiev och Odessa ska ytterligare tio uppföras bara i Ukraina. I en betalanalys från Analyst Group spås att Cindrigo-aktien kan stå i så mycket som 25 dollar 2024 om utbyggnadsprognoserna håller. Det skulle innebära ett börsvärde på över 30 miljarder kronor.

Annons

Samtidigt står det klart att Cindrigos planer försenats tidigare under åren, det gäller inte minst att få till en egen börsnotering. Redan 2017 talades det som en notering i USA, något som sedan byttes till Kanada. Under tiden har flera ägare valt att sälja ut aktier, däribland styrelseledamoten Peter Lindh, visar Realtids granskning.

Det har skett i omgångar under 2019 och 2020 och via flera olika kanaler. Att det rör sig om storägare som vill sälja av egna aktier framgår inte alltid. I vissa fall ges det inga klara besked huruvida det handlar om nyemitterade eller redan existerande aktier. Ofta påstås det att det rör sig om en ägarspridning, vilket indirekt skulle betyda att försäljningen sker på uppdrag av bolaget Cindrigo. Det faktum att ovan nämnda Analyst Group-analys används som en del av säljmaterialet förstärker känslan av att det rör sig om en nyemission och att säljföretaget agerar på Cindrigos uppdrag.

Överpriser

Annons

Frågan är också hur priset på Cindrigo-aktierna bestämts. Så sent som i augusti, för bara en knapp månad sedan, salufördes aktier för 55:50 kronor styck vilket indikerar ett värde på hela bolaget om drygt 8 miljarder kronor.

Det är en stor rabatt sett till nivåerna i betalanalysen. Men priset kan jämföras med det som gällde vid en emission i november 2019, den senaste emissionen Realtid kan hitta. Då konverterade Dan Olofssons bolag Danir AB ett lån på 1 miljon dollar till 6,7 miljoner aktier vilket motsvarar ett pris om 0,15 dollar – cirka 1,31 kronor med dagens växelkurs.

Ett värde på bolaget om drygt 8 miljarder kronor kan också jämföras med den värdering som det omvända förvärvet indikerar. Erbjudandet om 1,09 pund per aktie ger Cindrigo ett värde på knappt 2 miljarder kronor.

Annons

Detta innebär alltså att vissa ägare sålt ut aktier till ett fyra gånger högre värde än det pågående budet indikerar.

Repairagus AB

Repairagus är ett av de företag som förra året sålde aktier (indirekt) i Cindrigo. Det Uppsala-baserade bolaget presenterade sig som en ”genväg” till Cindrigo-aktier med en enda tillgång – ett optionsavtal om att köpa aktier i det dåvarande amerikanska moderbolaget Cindrigo Inc.

Investerare som ville satsa pengar i Cindrigo erbjöds att köpa totalt 500 000 preferensaktier i Repairagus för 40 kronor styck, motsvarande 20 miljoner kronor. Pengarna som togs in i Repairagus skulle sedan användas för att köpa 500 000 aktier i Cindrigo Inc till samma kurs.

”På så vis kan allmänheten via denna portal teckna aktier i Repairagus AB och därmed bli indirekt ägare till motsvarande antal aktier i Cindrigo Inc”, skrev bolaget på sin hemsida.

Vem som gett ut optionen att förvärva aktier informerade Repairagus inte om. Enligt hemsidan rörde det sig om en storägare ”som behöver få loss likviditet till utvecklingen av befintlig verksamhet”.

Frågan om aktieförsäljningar via inofficiella kanaler är känslig eftersom Cindrigo under perioden förberedde en notering i USA eller Kanada. Repairagus har sedan förra året tvättat bort spåren av försäljningarna. Bolagets hemsida ligger sedan en tid nere.

Tittar man närmare på Repairagus ägarlista hittar man kopplingar till två av de större ägarna i Cindrigo som dessutom båda sitter i Cindrigos styrelse. Det rör sig om styrelseledamoten Peter Lindh som äger 25 procent av stamaktierna i Repairagus tillika 0,6 procent av aktierna i Cindrigo. Lindh har i sin tur nära kopplingar till tidigare Eniro-chefen Lars Guldstrand, numera Cindrigos executive director. De är affärspartners sedan länge och har bland annat varit inblandade i konkursade Amarant Mining, tidigare GKL Growth Capital.

Lars Guldstrand är näst största ägare i Cindrigo med 8,1 procent av aktierna enligt bolagets egna uppgifter. Guldstrand ser också ut att bli ordförande i det noterade Cindrigo eftersom han nyligen valdes in som styrelseordförande i budbolaget Challenger Acquisition.

När Realtid först kontaktade Repairagus med frågor om vem som sålt Cindrigo-aktier meddelade bolagets ordförande att det inte rörde sig om någon i Cindrigos ledning i alla fall.

Men under granskningens gång tog Peter Lindh självmant kontakt och meddelade att det var han som var ”storägaren”.

– Jag har sålt aktier, det är ingen hemlighet. Jag har kvar flera borgensåtaganden från GKL-tiden och jag har fått kämpa med den valuta jag har som är en del onoterade innehav, däribland Cindrigo-aktier. Men jag har inte sålt några aktier sedan jag gick in i styrelsen på Cindrigo, säger Peter Lindh.

Peter Lindh gick in i styrelsen på Cindrigos kanadensiska moderbolag i juli 2019. Hans uppskattning är att bara en bråkdel av aktierna i erbjudandet blev sålda genom Repairagus. Däremot har han varit tvungen att lämna ifrån sig Cindrigo-aktier då de varit pantsatta för olika privata lån. Totalt har han minskat innehavet med omkring 400 000 aktier och har idag kvar knappt 900 000 aktier, enligt egen uppgift.

Två olika priser

Repairagus erbjudande om att indirekt köpa Cindrigo-aktier för 40 kronor styck marknadsfördes av Malmö-bolaget Global Crowdproject AB.

Men det verkar som att ytterligare ägare har sålt aktier i Cindrigo. Samma vår, 2019, kom Global Crowdproject nämligen med ytterligare ett erbjudande. Enligt säljmaterialet rörde det sig även denna gång om en aktieägare som ”behövde finansiera annan verksamhet”. Men nu hade prislappen skruvats upp med hela 39 procent, från 40 kronor till 55:50 kronor.

Bara några månader senare, i november 2019, skulle alltså Dan Olofssons bolag Danir konvertera ett lån till aktier till ett pris om cirka 1,31 kronor.

Peter Kramberger som är vd och ägare i Global Crowdproject, vill inte avslöja vilka storägare som sålt via hans bolag. Men enligt honom är det fler än en.

– Man kan säga att det är storägare som behöver pengar till andra projekt. Då har vi blivit kontaktade av olika aktieägare, säger han till Realtid.

Finanspro Sweden AB

Försöken att bli av med Cindrigo-aktier har fortsatt även i år. Realtids granskning visar att ytterligare ett företag sålde Cindrigo-aktier så sent som i augusti, alltså för bara en månad sedan. Det handlar om Finanspro Sweden AB, även det med adress i Malmö.

Enligt hemsidan är bolaget ett corporate finance-bolag som genom sitt ”breda nätverk av investerare” är ”en stark länk mellan entreprenörer och publikt/privat riskkapital.”

En annan bild får man om man läser bolagets senaste årsredovisning. Enligt den ska Finanspro ägna sig åt försäljning av it-utrustning via telefon samt ta försäljningsuppdrag på entreprenad åt andra företag. Ett telemarketing-företag alltså.

Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har också fått in en rad anmälningar från personer som anser sig ha blivit lurade vid köp av mobiltelefoner. I ett fall fälldes Finanspro av ARN. Då hade företaget sålt på en kvinna i 40-årsåldern en iPhone 8 till en total kostnad om 35 000 kronor. Enligt kvinnan, som Realtid talat med, framgick inte priset vid säljsamtalet.

– De sa att jag skulle spara 500 kronor i månaden, berättar hon.

Vem som ursprungligen ägde Cindrigo-aktierna som Finanspro salufört är oklart, men läser man presentationsmaterialet är det lätt att få uppfattningen att det rör sig om en nyemission.

I ett mejl daterat i juli som Realtid tagit del av skriver en säljare: ”Bolaget är klart för att börsnoteras senare i höst men måste göra en ägarspridning för att uppfylla sista kraven för börsnotering. Detta medför denna unika möjlighet att erhålla aktier till 30 procent lägre pris än dagens värde.”

Vad ”30 procent lägre pris än dagens värde” syftar på är oklart. Priset på den medskickade teckningssedeln är 55:50 kronor per aktie, vilket som ovan nämnts indikerar ett värde på drygt 8 miljarder.

Realtid har utan framgång sökt Finanspros vd Michael Österberg. Bland annat har vi i ett sms ställt frågan vem som var den säljande parten.

Kopplingar till Dan Olofsson

Även i fallet Finanspro visar det sig finnas kopplingar till Cindrigos toppskikt. Huvudägare i telemarketingföretaget Finanspro var till och med i våras Amir Poursamad som ingår i Dan Olofssons nätverk. Både Poursamad och Olofsson var storägare i Victoria Park innan tyska Vonovia köpte upp företaget 2018. Den affären har nu fått ett efterspel då Dan Olofsson i juli åtalades misstänkt för att ha läckt insiderinformation om affären.

Men Amir Poursamad och Dan Olofsson har också en annan beröringspunkt – fotbollsklubben FC Rosengård.  Amir Poursamad var sportchef för herrlaget när han 2017 fick erbjudandet att bli klubbchef – en roll han hade under tio månader. En viktig uppgift för klubbchefen var att äska pengar från sponsorer, och en av de viktigaste sponsorerna har länge varit Dan Olofssons privata bolag Danir. Olofssons son, Johan Glennmo, sitter dessutom i klubbens styrelse vilket han gjort åtminstone sedan 2012.

När Realtid når Amir Poursamad på telefon säger han att han inte känner till Finanspros försäljning av Cindrigo-aktier.

– Jag sålde bolaget i våras. Jag vet ingenting om det där. Det är nog bäst att du talar med vd:n.

Inte heller Dan Olofsson säger sig känna till något om utförsäljningarna av Cindrigo-aktier.

– Jag har inte sålt något. Jag har heller ingen uppfattning om och till vilka priser som eventuell handel skett till utanför en börs. Vill du ha mer information får du kontakta vd eller styrelseordförande, hälsar han.

Men Cindrigos ordförande Jörgen Andersson, på 90-talet bland annat minister i flera s-regeringar och tidigare även ordförande i Vattenfall, tycker inte att storägarnas aktieutförsäljningar är något som han, eller bolaget, har att göra med.

– Ingen aning. Det är en fri marknad. Jag vet ingenting om det.

Men Finanspro använder sig av argument som antyder att aktieförsäljningen sker på uppdrag av Cindrigo – exempelvis att det krävs en ägarspridning inför noteringen.

– Ja, vilka argument de använder för att göra affärer – det kan jag inte lägga mig i. Det är inte min sak. Jag kan som styrelseordförande inte blanda mig i vilka aktieaffärer som görs.

Finanspro använder sig av bolagets material, bland annat en analys som Cindrigo köp.

– Ja, det är inget som jag kan göra något åt.

Raise Reach

Det finns även aktörer utan uppenbara personkopplingar som fått i uppdrag att sälja ut Cindrigo-aktier. En av dessa är den till synes numera nedlagda investeringsplattformen Raise Reach med affärsmannen Thony Norelli, numera Thony Johansson, i spetsen.

Raise Reach presenterade i mars 2019 ett erbjudande om 300 000 aktier i Cindrigo för 40 kronor styck, eller totalt 12 miljoner kronor.

I likhet med Repairagus, Global Crowdproject och Finanspro lockade Raise Reach med att en börsnotering var nära förestående.

Trots att det uppenbarligen handlade om en privat ägare som ville sälja existerande aktier användes ett säljmaterial som såg ut att ha beställts och betalats av Cindrigo. Analysen från Analyst Group citerades och det pratades om ”ägarspridning”, som om försäljningen var något som bolaget sanktionerat.

Att de olika aktieförsäljningarna lyckats väl tyder uppgifter från ordförande Jörgen Andersson själv på. I ett första samtal nämner han att Cindrigo har 300 aktieägare. Kort därefter ringer han upp med en ny siffra:

– Jag sa 300 aktieägare till dig. Vi är uppe i 800 nu.

 

Annons