FinansNyhet

Christer Gardell: ”Goda nyheter för RSA:s intressenter”

Christer Gardell TrygChrister Gardell Tryg
Christer Gardell, grundare, Cevian Capital. Foto: Cevian
Publicerad

Storägaren Cevian om det bindande bud som Tryg har lämnat för att förvärva RSA, vilket bland annat medför en sammanslagning av Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar.

Anders Frick

Tryg är Danmarks största försäkringsbolag med en marknadsandel på 22,5 procent. Totalt i Norden har Tryg fyra miljoner kunder – en siffra som kommer att öka rejält efter en kommande affär. Tillsammans med kanadensiska Intact har Tryg lämnat ett bindande bud på att förvärva RSA, vilket medför att Tryg köper Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge – om köpet går igenom.

Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare och Christer Gardell säger till Realtid att bolaget starkt stöder affären och gör allt för att underlätta att den ska gå igenom.

– Detta är goda nyheter för alla RSA:s intressenter. Erbjudandet innebär en betydande premie för aktieägarna och vi bedömer att den långsiktiga konkurrenskraften för RSA:s verksamhet kommer att gynnas, säger Christer Gardell.

Annons

Affären skulle ge Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier.

– Transaktionen följer av en strategisk och operativ transformation av RSA som genomförts under ledning av vd Stephen Hester. Sedan Cevians initiala investering har RSA blivit mer fokuserat och lönsamt medan risknivån och volatiliteten har minskat, säger Christer Gardell.

En konsekvens som köpet innebär är att Trygg-Hansa slås ihop med Moderna Försäkringar, som idag är Trygs svenska del. Enligt Svensk Försäkring har Moderna Försäkringar en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansas marknadsandel är 14 procent.

Annons

Vilka är då de främsta konsekvenserna för sammanslagningen av Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa?

– Det är i nuläget för tidigt att säga det. Vi ser styrkan och värdet hos alla varumärken i en utökad grupp. En planerad kombinerad organisation av Moderna och Trygg-Hansa skulle bidra till att Tryg-gruppen bibehåller en stark närvaro i Sverige, säger Morten Hübbe, vd för Tryg, till Realtid.

Morten Hübbe TrygMorten Hübbe, vd, Tryg. Foto: Tryg

Annons

Tryg räknar dock med att samgåendet, när det är fullt genomfört 2024, medför en minskning av antalet anställda i Norge och Sverige på omkring 10-15 procent.

Om affären röstas igenom av RSA:s aktieägare kommer Tryg att bli det största skadeförsäkringsföretaget i Skandinavien med omkring 5,3 miljoner kunder och 6 000 medarbetare.

Fokus för Tryg i den planerade affären har varit att förvärva RSA:s verksamhet i Sverige och i Norge, men däremot inte i Danmark där Tryg har bedömt att ett köp av det danska företaget Codan skulle kunna ge oönskade komplikationer.

– Att förvärva danska företag kan ge utmaningar ur ett antitrustperspektiv och med nuvarande upplägg minskar vi risken för eventuella konkurrensbegränsande beteenden, förklarar Morten Hübbe.

Annons