Finans Nyhet

Chefsegenskaperna som blivit viktigare under pandemin

Taggar i artikeln

Chefer Ledarskap Undersökning
Pandemi, chefsegenskaper, ledarskapPandemi, chefsegenskaper, ledarskap
Publicerad

Osäkra tider och distansarbete har medfört nya krav och förväntningar på chefer. Här är de ledaregenskaper som värdesätts mest under pandemin, enligt en ny Sifo-undersökning.

Kantar Sifo har på uppdrag av HR-företaget Talentsoft frågat 1432 svenskar i åldrarna 18-65 år under perioden 7-10 maj 2021 om hur de ser på chefsrollen och vilka egenskaper de värdesätter mest hos en chef. 

Mer än hälften (55 procent) anser att chefsrollen har blivit viktigare nu än före pandemin och nästan var fjärde (24 procent) svarar även att deras chef är viktigare för dem personligen nu. Frihet under ansvar och att chefen visar tillit värdesätts högt (55 procent) samt att chefen är rak och tydlig (38 procent) och vågar ta beslut (35 procent).

Annons

”Ledare som uppmuntrar till självledarskap kommer med största sannolikhet att se ett högre engagemang” 

För många har pandemin, förutom osäkra tider, inneburit distansarbete och då ställs det nya krav på cheferna. Bland de egenskaper som svenskarna tycker är viktigare nu än innan pandemin återfinns “förmågan att anpassa sin ledarskapsstil till distansarbete” (51 procent), att ”motivera sina anställda” (50 procent) och ”intern kommunikation” (49 procent).

– Nu gäller det som chef att visa medarbetarna förtroende. Ledare som uppmuntrar till självledarskap, det vill säga på riktigt ger frihet under ansvar, kommer med största sannolikhet att se en ökad arbetsmoral och ett högre engagemang hos medarbetarna även efter pandemin, säger Allan Nygaard, Nordenchef på Talensoft, i ett pressmeddelande.

10 chefsegenskaper som blivit viktigare under pandemin

  1. Digitalt ledarskap / förmåga att anpassa sin ledarskapsstil till distansarbete              (51%)
  2. Att motivera anställda                                                                    (50%)
  3. Intern kommunikation                                                                    (49%) 
  4. Att upprätthålla ett klimat av professionellt förtroende                          (23%)
  5. Förmågan att hantera ångest bland anställda                                (19%) 
  6. Krishantering                                                                                      (17%) 
  7. Coaching                                                                                      (14%)
  8. Tidsplanering                                                                                (13%)
  9. Att hantera nedskärningar och besparingar                                    (12 %)
  10. Övriga / allmänna HR-frågor                                                          (10 %)

Annons