Penningpolitik

Chefsanalytiker välkomnar Riksbanksutredningen

Riksbanksutredningens förslag som innebär en flexibel inflationsmålspolitik är välkomna och i linje med förväntan, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Publicerad 2019-11-29

Riksbankskommittén, som består av representanter för alla riksdagspartier, föreslår att låg och stabil inflation ska vara målet för penningpolitiken. Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet ska Riksbanken i penningpolitiken bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. 

”Det blir ingen större skillnad i förhållande till hur penningpolitiken har bedrivits, utan det handlar mer om att säkerställa att det ska bedrivas en flexibel inflationsmålspolitik även i framtiden”, säger kommitténs ordförande Mats Dillén till Nyhetsbyrån Direkt.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson skriver i en kommentar att “sammantaget är förslagen välkomna och i linje med förväntan”.

Ökad flexiblitet är välkommet för den mycket räntekänsliga svenska ekonomin, enligt Torbjörn Isaksson.

Det går inte att utesluta att utredningen redan har haft inverkan för Riksbanken och kan bidra till planen att höja reporäntan i december, enligt Isaksson. 

Utredningsförslagen kan också, enligt Torbjörn Isaksson, innebära att Riksbanken framöver blir mindre benägen att sänka reporäntan under noll om inflationen blir under 2 procent under de kommande åren, vilket Nordea förväntar sig. 

 

Platsannonser