Chargepanel, First North
Börs

Chargepanel får klartecken för notering på First North den 9 december 

Chargepanel har fått klartecken för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 december, vilket är i linje med aviserad tidtabell.

Publicerad 2021-12-06

Aktien kommer att handlas med kortnamnet CHARGE. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Chargepanel erbjuder en mjukvaruplattform för laddning av elfordon.

Chargepanel har utsett Lago Kapital till likviditetsgarant för bolagets aktie med start första handelsdag. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med noteringen och har även utsetts till Chargepanels certified adviser.

Platsannonser

Logga in