FinansNyhet

CFO åtalad för marknadsmissbruk

Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Publicerad

En cfo på ett mellanstort bolag i södra Sverige misstänks för kurshöjande köp i den Spotlight-noterade aktien Omnicar. FI och EBM pekar på att mannen är väl insatt i hur aktiehandel fungerar då han driver en blogg om aktiehandel samt även skriver i en börstidning.

Sara Johansson

Mannen som är i 35-årsåldern misstänks ha genomfört ”aggressiva” kurshöjande köp i aktien Omnicar i slutet av september 2017, noterad på Spotlight, tidigare Aktietorget.

Uppgången motsvarade cirka 6 procent utan att det kommit någon nyhet från bolaget. När kursen sedan gått upp började han sedan sälja ett större antal aktier till en högre nivå, så kallad ”pump and dump”, enligt utredningen. Spotlight beskriver handeln som aggressiv.

Enligt Spotlights bedömning har finanschefen handlat på ett sådant sätt att misstanke om marknadsmanipulation uppkommit, framgår det av handlingarna i förundersökningen.

Annons

Spotlight skriver i en anmälan att man misstänker att köpen genomfördes med avsikten att skapa en rörelse i aktien och med det vilseleda övriga aktörer i marknaden. När han sedan skapat och drivit på kursrörelsen sålde han aktierna till ett högre pris än vad man annars skulle få sålt aktier till om aktien inte handlats upp innan. Syftet har därmed varit att höja kursen för att gynna egen försäljning av de inköpta aktierna.

Finansinspektionen som fått anmälan och har därefter överlämnat ärendet till Ekobrottsmyndigheten och kompletterat anmälan med att ”personen är en van handlare samt att en order ser ut att vara order book layering”.

Ärendet har gått fram och tillbaka mellan myndigheterna, FI och EBM, då EBM till en början betraktade detta som ringa brott. Men efter vidare utredning tillkom det detaljer i ärendet som gjorde att FI bedömde att det åter var ärende för EBM, enligt en mejlkonversation mellan myndigheterna.

Annons

FI skriver vidare att ärendet innehöll ytterligare två typer av brott. Mannen lade vilseledande orderläggningar genom två köpordrar som inte var avsedda att gå till avslut. Dessa var istället avsedda att bidra till en falsk bild av efterfrågan av aktier, i syfte att höja aktiekursen för hans redan befintliga aktieinnehav. Mannen ska även ha köpt aktier med låg volym på hög kurs för att kunna sälja ett större antal på en fortsatt hög nivå. Under samma period genomför han 13 säljtransaktioner som läggs in bara några sekunder efter att han precis köpt ett litet antal aktier på en högre kurs.

FI pekar på att personen är en ”känd person som sägs vara duktig på handel”. Han är väl insatt i hur aktiehandel fungerar då han driver en blogg om aktiehandel samt även skriver i en börstidning. På twitter har han även kommenterat åtalet mot ”crowhater” (storägare i Fingerprint reds. anm.), vilket, enligt FI, tyder på att han inte är obekant med förfarande att lägga vilseledande order.

Mannen, som försvaras av advokat Jan C A Andersson, förnekar brott. Han uppger i förhör att han inte haft någon avsikt att påverka aktien innan öppning. ”Om man hade haft den avsikten hade man i så fall lagt order på betydligt större volymer”, uppger han. Vidare pekar han själv på att han inte tjänat så mycket på den handeln som han genomförde under den aktuella dagen. Vidare uppger han att det fanns ett kommersiellt syfte, till skillnad från vad åklagaren påstår, när han lade två större köpordrar under dagen.

Annons

På en fråga svarar mannen att han inte tror att aktörer i marknaden uppfattade något speciellt med hans handel. Att han sålde mer än han köpte den dagen berodde på att det dök upp en köpare. Han hade ingen avsikt att påverka något och han tror heller inte att hans handel haft någon påverkan.

Annons