Cevian Capitals medgrundare Christer Gardell.
Cevian Capitals medgrundare Christer Gardell.
Finans

Cevian säljer Volvo-innehavet till Geely

Cevian Capital säljer hela sitt aktieinnehav i Volvo till Geely Holding.

Uppdaterad 2017-12-27
Publicerad 2017-12-27

Cevian Capital säljer hela sitt aktieinnehav i AB Volvo till Zhejiang Geely Holding Group, Geely Holding. Förvärvet ska nu godkännas av berörda myndigheter.

Förvärvet av aktier i AB Volvo omfattar 88,47 miljoner A-aktier och 78,77 miljoner B-aktier vilket motsvarar 8,2 procent av aktiekapitalet och 15,6 procent av rösterna och utgör det största ägandet i AB Volvo mätt i kapital och det näst största i antal röster.

”Dagens tillkännagivande innebär att Cevian Capitals 11 års ägande i AB Volvo är över. Under Cevian Capitals ägande har AB Volvo utvecklats till ett mer konkurrenskraftigt och värdefullt bolag genom förbättrad bolagsstyrning, ökad effektivitet och ett större fokus på kärnaffären. Detta återspeglas i strukturellt förbättrad lönsamhet och högre marknadsvärde. 
Vi är stolta över att ha bidragit till denna positiva utveckling”, säger Cevian Capitals medgrundare Christer Gardell i en kommentar.

”AB Volvo kommer nu att leda branschen in i en ny fas. Överenskommelsen innebär att AB Volvo får en ny stor och engagerad aktieägare med betydande expertis inom strategiskt viktiga områden för framtida värdeskapande, så som elektrifiering, självkörande fordon, connectivity och den kinesiska marknaden.”

Geely Holdings ordförande Li Shufu säger: 

”Vi är mycket glada över att ha kommit överens med Cevian Capital om att förvärva dess aktier i AB Volvo, vilket kommer att göra oss till störst aktieägare mätt i kapital i ett i 
många avseenden världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kommersiella fordon. Med våra erfarenheter från Volvo Car Group respekterar och värdesätter vi den skandinaviska historien och kulturen, ledande marknadspositioner, avancerade teknologier och miljökompetenser hos AB Volvo. Vi kommer att stödja 
AB Volvos styrelse och ledning i deras fortsatta genomförande av den nuvarande strategin.”

Geely Holdings Executive Vice President and Chief Financial Officer Daniel Donghui Li, tillägger:

”Geely Holding är en erkänt strategisk långsiktig investerare och vi räknar med att bidra positivt till AB Volvos långsiktiga utveckling. Geely Holding kommer att kunna erbjuda 
AB Volvo sin globala kompetens, erfarenheter från den kinesiska marknaden samt utvecklingsmöjligheter särskilt inom elektrifiering, självkörande fordon och connectivity 
för att stödja AB Volvos globala utveckling och stärka Volvos varumärke.”

Platsannonser