Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Certico växer med nya tjänster som ger friskare företag genom Healthylane

AV CERTICO

Sjukfrånvaro kan sänkas med upp till 40 procent genom nyttjandet av Healthylanes tjänster. Ett grundskäl till en ökande efterfrågan på Healthylanes tjänster. Nu tar bolaget steget till nästa nivå.

– Vi märker tydligt att allt fler blir medvetna om vilka stora kostnader som ohälsa hos medarbetare leder till. Dessutom vill de göra något åt saken, berättar Elisabeth Eriksson som är marknadschef på Certico och lägger till: 
  
– Vår lösning Healthylane är en game changer som håller på att rita om spelplanen. Anledningen är enkel: genom vår digitala plattform gör vi det enkelt för företaget att fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser vilket med automatik leder till sänkt sjukfrånvaro med mellan 5 och 40 procent.

Lönsam verksamhet med tillväxtpotential

Certico har sin bakgrund i sjukvårdsrådgivning och vårdplanering för sjukvårdsförsäkringar försäkringsbolag. Sedan några år tillbaka har Certico erbjudit sjuk- och friskanmälan till privata bolag. 
  
Med ett helt nytt unikt koncept, Healthylane, kan Certico erbjuda ett digitaliserat erbjudande. Företagen får en helhetsbild av hälsoläget i realtid (se fakta nederst) och sjukfrånvaron vilket resulterar i att man kan sätta in rätt resureser inom rätt områden vilket ger en kostnadseffektiv insats.  Detta är helt avgörande för att göra korrekta hälsoinvesteringar som leder till ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro. 
  
– Korttidsfrånvaron, alltså tiden från dag 2 till 14, samt rehabiliteringskostnader är de dyraste för företag.  Den absolut viktigaste åtgärden man kan göra som företag för att motverka dessa kostnader är att arbeta med förebyggande åtgärder, berättar Elisabeth Eriksson.

Får hälsostatus på samtliga medarbetare

Hälsoanalysen bland medarbetarna på kundföretaget ger värdefull data till de proaktiva insatserna vilket optimerar hälsoarbetet. Den viktigaste gruppen är medarbetare som inte är sjuka och som inte är de som går på gym. 

– Ofta vet man inte hur dessa mår och den informationsbristen kan vara en tickande bomb, konstaterar Elisabeth Eriksson.

Breddar ägandet via FundedByMe 

Bolaget genomför nu en kapitalanskaffningsrunda genom FundedByMe. I skrivande stund har de nått 118 procent av minimibeloppet. Omkring 80 procent av kapitalet ska användas för sälj- och marknadsföringsaktiviteter och det resterande beloppet till att utveckla plattformen och för att anställa sköterskor. 

– Primärt fokuserar vi på att utöka säljstyrkan i Stockholm och Göteborg. Sedan går vi vidare med Malmö och Mellansverige, berättar hon. 

Notering stundar

Nu siktar vi på tillväxt och på längre sikt, inom tre år, planeras en notering.


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons