Måns Wallin spår en blomstrande och ljus framtid för it-direktören, medan digitalchefen försvinner bort. Foto: Press & bildkälla Pixabay. Bilden är ett montage.
Digitalisering

"CDO-rollen är död om fem år"

Digitalchefen, CDO:n, är snart historia. Rollen är borta inom fem år. "Det är en tillfällig lösning", säger Måns Wallin på it-konsultbolaget Radar, till Realtid.

Uppdaterad 2018-06-19
Publicerad 2018-06-19

Måns Wallin är senior analytiker på Radar Ecosystem Specialist och medförfattare till rapporten "Den perfekta stormen" från det nordiska analys- och rådgivningsföretaget. I rapporten konstaterar han att CDO-rollen är för bred och dåligt definierad.

– Vi bedömer att CDO:s är en relativt tillfällig lösning. Det är en förändringsledare som ska transformera de flesta organisationer digitalt. Och om de lyckas väl med sitt uppdrag borde den rollen försvinna inom 4-5 år. När de transformerat kulturen så att företag och organisationer kan digitaliseras och förstå den digitala affären, så borde CDO:s försvinna naturligt, säger Mån Wallin, senior analytiker på Radar, till Realtid.se.

Han tillägger att det dock kan finnas behov av digitalchefer för en längre period i några få branscher.

– Ja, det finns vissa branscher som släpar efter och där kanske det finns behov av dem under en längre period. Några exempel är fraktindustrin [som fortfarande använder fax] samt vissa delar av retail och offentlig sektor som ligger efter.

I It-branschen kallas CDO:s lite skämtsamt för det "digitala alibit", enligt Måns Wallin. Rollen lanserades av analyshuset Gartner för antal år sedan och efter det hakade många på, berättar han. Att digitaliseringen inte längre bara är en fråga för it-avdelningen, utan något som genomsyrar hela verksamheten, har också påskyndat utvecklingen.

– Många verksamheter står inför stora digitaliseringsbehov och tänker att man behöver utnämna någon som får driva den portföljen, säger Måns Wallin.

Men CDO-rollen är allt för vag och brett definierad för att vara en meningsfull titel, menar han.

– Det vi vänder oss mot är att många ser det som en mirakelkur. Om man tittar på hur CDO-rollen, typiskt sett, ser ut i svenska organisationer, så har de mycket fokus på innovations- och affärsdelen. Men ska man lyckas i dag så räcker det inte att bara vara innovativ, utan man måste även hantera integration och automation, och det hamnar på CIO:s [it-direktörernas] bord. Det är de som ska ta hand om det och integrerara det i befintlig miljö.

Radar spår en ljus framtid för CIO:s, när CDO:n försvinner. Men även den rollen förändras. It-chefen måste bland annat jobba närmare affären.

– Man måste balansera alla tre delarna: digitalisering, innovation och integration och automation. Det är också viktigt att alltid se till att få gynnsam verksamhetseffekt. Allt det jag gör skapa ett värde. Vi ser, med stöd av data, att de orginsationer som är bäst i klassen och som har lägre kostnader, har större fokus på verksamhetseffekter, snarare än kostnader, säger Måns Wallin.

Hur blir man en framgångsrik CIO?

– Om man fokuserar på verksamhetseffekt så blir man en naturlig samarbetspartner som CIO som man vänder sig till. Då behöver det inte uppstå konflikter med verksamheten. De bästa CIO:erna utmärker sig i att ha stark relation till ekonomichefen som sitter på pengapåsen och som har en naturligt skeptisk och rationell inställning till it, och kan utvärdera det.

Typiskt sätt investerar organisationer och företag i dag mycket i digitala tillämpningar, kombinerat med intern digitalisering. Ofta är produkterna baserade på maskininlärande algoritmer och analysfunktion, så kallade analytics-verktyg.

Men förändringstrycket är allt för hög, enligt Måns Wallin.

– Man orkar med alla förändringar. Många har haft en förhoppning om korta omsättningscykler och snabb driftsättning och en massa digital affärsutveckling. Men nu inser allt fler att de inte orkar implementera alla digitala lösningar som de beställt, säger han.

Det gäller att vara selektiva och inte springa på alla "digitala bollar" samtidigt.

– Risken är  annars att det blir dåliga investeringskalkyler och man bara kan ta emot exempelvis hälften av det man beställt, vilket är vanligt.
På ledningsnivå måste man sätta sig ner och se vad som är en rimlig takt. Men tyvärr är det lite hysterisk i dag.

Det blir också allt vanligare att verksamheten köper in egna moln- och it-lösningar, utan att förankra inköpen hos it-avdelningen. Fenomenet kallas "dold it". Något rapporten lyfter.

– Då blir det inte alltid rätt. Ofta får man problem med integrationsdelen och förstår inte det tekniska ekosystemet, utan ser bara till sin egen tillämpning. Man fattar inte hur bitar hänger ihop. Men om det går fel eller inte fungerar så dumpar man ändå det i knät på sin CIO.

Hur kan "dold it" förebyggas?

– Man måste komma överens om vilka principer som gäller för inköp, som kan ha påverkan på hela verksamheten. Man måste någonstans vara överens om it-arkitekturens principer. Det måste alltid kunna integreras i den befintliga miljön.

Platsannonser

Logga in