Fastigheter

Catellum investerar i Örebro och Uppsala

Investeringarna uppgår till 521 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-12-01
Publicerad 2016-12-01

Catellum har påbörjat två nybyggnationer, en i Örebro och en i Uppsala. Investeringarna beräknas sammanlagt uppgå till 521 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

I centrala Örebro har Castellum startat nyproduktion av en kontorsfastighet – Citypassagen – om cirka 15.000 kvadratmeter. Investeringen beräknas uppgå till 420 miljoner kronor, varav 45 miljoner kronor avser värdet av egen mark. Byggnaden beräknas vara klar under första kvartalet 2019.  

Det totala årliga hyresvärdet beräknas uppgå till 35 miljoner kronor och ett femtonårigt hyresavtal avseende 46 procent av hyresvärdet har tecknats med Örebro kommun.

– Vi är stolta över att med detta stora projekt kunna bidra med moderna och flexibla kontorslokaler på den snabbt växande Örebro-marknaden, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum.

– Att vi dessutom redan hyrt ut en ansenlig del av denna välbelägna byggnad är extra stimulerande.

I Uppsala har Castellum påbörjat nybyggnation av en distributionsanläggning om cirka 6.000 kvadratmeter. Investeringen beräknas uppgå till 101 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor utgör värdet av förvärvad mark. Byggnaden beräknas vara färdigställd i mars 2018.

Ett tio-årigt hyresavtal avseende hela byggnaden har tecknats med PostNord till ett årligt hyresvärde av 7,8 miljoner kronor.

”Det är glädjande för oss att förvärva mark i ett tidigt utbyggnadsskede av detta område i Uppsala. Investeringen innebär att vi fortsätter att utöka vårt stora bestånd av lager- och logistikbyggnader i koncernen”, säger Henrik Saxborn.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om drygt 4 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna, enligt pressmeddelandet.

Platsannonser

Logga in