Finans

Catella vill öka utdelningen

Catella begär ändring av sitt obligationslån. Syftet är att göra det möjligt att höja utdelningen och för att för att spegla bolagets nuvarande verksamhet bättre, enligt Niklas Bommelin, ansvarig för investerarrelationer, på Catella.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Fastighetsinriktade finansföretaget Catella har begärt tillstånd att ändra de allmänna villkoren för sitt obligationslån som avser 750 miljoner kronor.

– Vi gör ändringarna av olika skäl. Vi vill dels möjliggöra en högre utdelning än vad nuvarande obligationsvillkor tillåter och dels vill vi ha möjlighet att skapa förutsättningar för nya sparprodukter, säger Niklas Bommelin, IR-ansvarig på Catella.

Nuvarande obligationsvillkor tillåter en utdelning på 93 öre per aktie (eller 60 procent av årets resultatet). Styrelsen föreslår en utdelning på 1,20 kronor per aktie.

Förändringarna innebär även ett förtydligande som är kopplat till avvecklingen av bankverksamheten. I villkoren anses bankverksamheten vara ett viktigt dotterbolag men med ändringen i villkoren förtydligas avvecklingen av densamma.

Förändringar i obligationsvillkor tyder ofta på ekonomiska problem. Finns det några sådana i Catella?

– Nej, vår verksamhet har förändrats och då måste vi anpassa villkoren efter det, Niklas Bommelin.

 

 

Platsannonser