Annons

Annons

Catella stärker närvaron i Storbritannien 

Catella AB förvärvar aktiemajoriteten i fastighetsinvesterings- och asset management rådgivaren APAM Ltd. "Den här transaktionen kommer att stärka våra positioner ytterligare", säger Timo Nurminen, Head of Property Investment Management hos Catella.

Catella AB förvärvar75 procent av aktierna i APAM Ltd, som under kalenderåret 2017 genererade intäkter på cirka 7 miljoner GBP. Förvärvspriset motsvarar 18 miljoner GBP, på skuld- och kassafri basis. En ej återbetalningsbar delbetalning av köpeskillingen på 2,7 miljoner GBP erlades vid undertecknandet, och det återstående beloppet kommer att betalas kontant vid slutförande av affären, enligt pressmeddelandet.

"Catella har enligt avtalet ingen skyldighet att genomföra affären, men den förväntas genomföras under andra halvan av 2018, efter nödvändigt myndighetsgodkännande från tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg”, framgår det av pressmeddelandet.

APAM blir en viktig del i den pan-europeiska plattform inom Catellas affärsområde Property Investment Management, som Catella har etablerat de senaste fyra åren, förklarar Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella AB i en kommentar.

Annons

Annons

APAM är en oberoende fastighets investerings- och asset management rådgivaren astighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsrådgivare som uteslutande verkar på den brittiska marknaden och kombinerar olika kompetenser för att kunna erbjuda kunderna en komplett tjänst som stödjer deras investeringsstrategi. APAM förvaltar tillgångar till ett värde av 1,4 miljarder GBP och har 41 anställda.

Simon Cooke och William Powell, APAMs grundare och VDar i bolaget, kommer att förbli aktieägare i APAM, och de kommer vardera att inneha 12,5 procent av aktiekapitalet och rösträtten efter transaktionen. 

Samarbetet mellan Catella och APAM kommer att starta omedelbart, enligt pressmeddelandet.

Inklusive APAM, har Catella ett förvaltat kapital motsvarande 200 miljarder kronor (GBP 18bn).

- Catella Property Investment Management har kontinuerligt stärkt sin konkurrenskraft under de senaste åren och det förvaltade kapitalet har ökat med en årlig tillväxttakt på 23% de senaste tre åren samtidigt som intäkterna under samma period haft en årlig tillväxttakt på 43%. Den här transaktionen kommer att stärka våra positioner ytterligare, berättar Timo Nurminen, Head of Property Investment Management hos Catella.

- Vi är imponerade över den starka riskjusterade avkastning som APAM skapat för sina kunder och är mycket glada över att kunna bredda utbudet för våra kunder i Storbritannien. Catellas kunder, särskilt Asienkontorets, kommer att kunna öka sin paneuropeiska exponering med en väsentlig andel som allokeras i Storbritannien, förklarar Timo Nurminen.

I samband med affären har CPFM och de två minoritetsägarna i APAM träffat ett avtal för köp- och säljoptioner enligt vilket CPFM beviljas en köpoption för förvärv av aktier från minoritetsägarna och minoritetsägarna beviljas en säljoption för försäljning av sina aktier till CPFM under hösten 2023 till ett pris som beräknas med hjälp av en förhandsbestämd formel som är beroende av den framtida vinstutvecklingen, framgår det av pressmeddelandet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons