Annons

Annons

Catella stärker kontrollen i IPM

Catella förvärvar aktier i IPM för mellan 160 till 212 miljoner kronor.

Catella meddelar på måndagsmorgonen att bolaget avser att  förvärva aktier i IPM för att säkerställa fortsatt kontroll över kapitalförvaltaren. Köpeskillingen är beroende av vissa villkor och väntas uppgå till mellan 160 och 212 miljoner kronor. Överenskommelsen är villkorad bland annat av godkännande från bolagsstämma i Catella AB och myndighetsgodkännande, enligt pressmeddelandet. 

IPM AB har konsoliderats i Catella-koncernen sedan 2014, genom ett direkt och indirekt ägande (via IPM B.V.) på 50,7 procent i kombination med ett aktieägaravtal med ett antal större minoritetsägare. 

Förvärvet är konstruerat som ett budförfarande till vissa av IPM B.V:s aktieägare och ledande befattningshavare i Catella-koncernen som har åtagit sig att sälja aktier till Catella i sådan utsträckning att Catella genom budförfarandet erhåller en kontrollposition i IPM B.V. 

Annons

Annons

Catella kommer genom förfarandet att förvärva mellan 10 procent och 13,3 procent av aktierna i IPM B.V. och affären baseras på ett bolagsvärde i IPM AB på cirka 2 miljarder kronor. 

Catellas indirekta och direkta ägande i IPM AB kommer efter transaktionen att uppgå till mellan 58,3 och 60,7 procent av aktierna. Köpeskillingen beror bland annat på det ekonomiska utfallet i IPM AB för 2017 och anslutningsgraden i budet och väntas alltså uppgå till mellan 160 och 212 miljoner kronor.

Överenskommelsen med befattningshavarna i Catella-koncernen innebär också att Catella i utbyte mot garantin givit dem en option att om fem år sälja sina återstående innehav i IPM till Catella på vissa villkor. Befattningshavarna önskar även efter budet att kvarstå som stora ägare i IPM och erbjuds därför av Catella att återköpa aktier i dotterbolaget IPM AB för det fall att de måste infria sitt garantiåtagande.

Styrelsen i Catella kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas under det första kvartalet 2018 för att behandla de beslut som krävs för transaktionens genomförande. Aktieägare i Catella som representerar sammanlagt 49,8 procent av aktierna och 49,1 procent av rösterna i Catella har åtagit sig att rösta för budet, optionen och återköpet.  

Därutöver är transaktionen villkorad bland annat av godkännande från tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons