Annons

Annons

Catella skär i kundportföljen och gör nedskrivning

Catellas strategiska översyn av kortinlösen medför att kundportföljen reduceras och intäkter förväntas minska med 70 miljoner kronor. Samtidigt gör Catella en nedskrivning inom affärsområdet Banking.

Catella meddelar att bolaget genomför en strategisk översyn av kortinlösen-verksamheten vilket medför minskade intäkter under 2018. I och med detta väljer Catella att redovisa preliminära siffror.

Catellas totala intäkter för helåret 2017 uppgår till 2.477 miljoner kronor jämfört med 2.027 miljoner kronor föregående år, rörelseresultat före nedskrivningar av immateriella tillgångar 414 miljoner kronor jämfört med 258 miljoner kronor föregående år och periodens resultat uppgick till 284 miljoner kronor jämfört med 207 miljoner kronor under 2016, varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 192 miljoner kronor jämfört med 122 miljoner kronor under föregående år. 

Med anledning av den strategiska översynen av kortinlösen-verksamheten kommer alltså kundportföljen att reduceras och strategiska alternativ utvärderas i förhållande till resterande kundportfölj. Intäkter inom kortinlösen-verksamheten förväntas minska med cirka 70 miljoner kronor på årsbasis med start i slutet av första kvartalet 2018, skriver Catella. 

Annons

Annons

"Som en konsekvens av den strategiska översynen kommer nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill att ske om totalt 53 mkr per 31 december 2017 inom affärsområdet Banking”, skriver Catella.

Det framgår även att den totala nedskrivningen av immateriella tillgångar uppgår till 53 miljoner kronor per 31 december 2017 varav goodwillnedskrivning om 20 miljoner kronor är hänförlig till den förväntade intäktsminskningen inom kortinlösen-verksamheten. 

Catella skriver även att övrig nedskrivning är en konsekvens av den strategiska översynen och avser andra immateriella tillgångar om 33 miljoner kronor, kostnader vilka till största del aktiverats under 2017 och är hänförliga till IT-system och produktutveckling.

- Intäktsminskningen i kortinlösen-verksamheten ska ställas i proportion till Catellas totala intäkter för helåret 2017 om 2.477 mkr och ett rörelseresultat om 414 mkr före nedskrivningarna av de immateriella tillgångarna. Detta är det bästa rörelseresultatet som Catella genererat och vi har stark tro på att de initiativ som tagits inom Catella-koncernen kommer ge fortsatt tillväxt framöver., säger Knut Pedersen, vd för Catella.

Slutgiltiga siffror publiceras i sin helhet fredagen den 23 februari 2018 i Catellas bokslutskommuniké, framgår det av pressmeddelandet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons