FinansNyhet

Catella säljer del av verksamhet till Söderberg & Partners

Publicerad

Catella Bank avyttrar 51 procent av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners för cirka 36 miljoner kronor. Parterna ingår samtidigt ett strategiskt partnerskap.

Sara Johansson

Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), har ingått ett avtal om att avyttra 51 procent av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners för cirka 36 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Catellas ägande i joint venture-strukturen förväntas generera positivt kassaflöde vilket är en viktig del i värdet av transaktionen.

Parterna ingår samtidigt ett strategiskt partnerskap. Catella avser fortsätta att skapa alternativa investeringsprodukter för detta kundsegment till hela förmögenhetsrådgivnings-branschen.

Annons

Läs mer: Intervju med Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog

”Genom det strategiska partnerskapet säkerställs att kunderna får fortsätta arbeta med samma rådgivare som tidigare och på en konkurrenskraftig plattform, samtidigt som det är ett viktigt steg i Catellas ambition att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur det medför”, framgår det av pressmeddelandet.

Söderberg & Partners-koncernen har cirka 1 800 anställda runt om i Europa.

Annons

– Söderberg & Partners är en stark och trovärdig partner och jag ser stora möjligheter i vårt partnerskap. Genom denna transaktion tar Catella ytterligare ett viktigt steg mot en mer effektiv kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk, kommenterar Knut Pedersen, VD på Catella.

– Partnerskapet med Catella, med sitt goda renommé, kommer att ge oss stora möjligheter att vidareutveckla vårt erbjudande. Jag är säker på att våra kombinerade kompetenser kommer att skapa synergier och ännu större fördelar för Söderberg & Partners, Catella och våra respektive kunder, säger Gustaf Rentzhog, VD på Söderberg & Partners.

I samband med affären har Catella och Söderberg & Partners ingått ett optionsavtal enligt vilket Catella erbjuds möjlighet att sälja sin andel i joint venture-bolaget till Söderberg & Partners och Söderberg & Partners får möjlighet att förvärva aktier i joint venture-bolaget år 2024 till ett pris som beräknas genom en förutbestämd formel beroende på framtida vinstutveckling.

Annons

Catellas balansomslutning minskar med cirka 1 miljard kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras.

Det framgår att Catella kommer att konsolidera sin 49 procentiga andel av joint venture-bolaget som intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden när transaktionen är slutförd, vilket förväntas ske under första halvåret 2019.

Annons