Finans Nyhet

Catella lägger vantarna på all sin fondverksamhet

Publicerad

Företaget köper de sista 30 procenten av sitt dotterbolag Catella Capital Intressenter.

Realtid.se

Förvävet kostar 44 miljoner kronor och Catella ger ut 5,5 miljoner warrants som en form av delbetalning. Den resterande delen av de 44 miljoner kronorna ska betalas kontant.

Catella Capital Intressenter är ett holding-bolag för Catella Fondförvaltning och aktieposterna köps från dotterbolagets seniora ledning. Genom förvärvet blir Catella ensam ägare till hela Catellas fondverksamhet i Sverige.

Det senaste förvärvet är en direkt effekt av att man vill strömlinjeforma gruppens struktur för att respektive enhet bättre ska kunna bidra till gruppens verksamhet.

Annons

För att få igenom utgivningen av warrants, som bygger på Catellas klass B-aktier som underliggande säkerhet, krävs det att förslaget godkänns på bolagets årsstämma.

Den föreslagna utgivningen är tänkt att ske i tre steg, där det första sker 2014 och resterande två tredjedelar betalas 2005 respektive 2016. Warranterns lösenkurs hamnar på en nivå motsvarande 140 procent av den genomsnittliga priset för företagets aktier under de närmaste tio dagarna efter bolagsstämman den 25 maj i år.

Förvärvet ska godkännas av Finansinspektionen, FI.

Annons
Annons