Cat Bonds-förvaltare får godkännande

Entropics är första svenska förvaltaren som inriktar sig mot katastrofobligationer.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-07-21

Sveriges första förvaltare med inriktning mot katastrofobligationer, så kallade Cat Bonds, har fått tillstånd att bedriva verksamhet av Finansinspektionen.

Entropics Asset Management får bedriva diskretionär kapitalförvaltning och blir en av de första tio förvaltarna i världen att erbjuda Cat Bonds-produkter som följer EU:s UCITS-regelverk.

UCITS-reglerna erbjuder investerare ett välbekant och tryggt regelverk, säger vd Robert Lindblom.

– Entropics mål med förvaltningen är att leverera en god riskjusterad avkastning med mycket låg korrelation till andra tillgångsslag. För investerare innebär det att fonden SEF Entropics Cat Bond förväntas bidra till en ökad diversifiering och minskad volatilitet i en traditionell värdepappersportföl, säger han.

I höst börjar bolaget förvalta sin fond SEF Entropics Cat Bond i samarbete med Swedbank. Det innebär att Entropics ansvarar för förvaltningen medan banken tar hand om fondadministration och infrastruktur. Dessutom blir fonden tillgänglig för både institutionella investerare och privata sparare.

Tillgångsslaget är en form av värdepapper där försäkringsrisker överförs från försäkringsgivare till investerare. På det sättet kan försäkringsgivare ta på sig större naturkatastrofrisker.

– Investerarnas målsättning är att finna okorrelerade tillgångslag för att dämpa volatiliteten i sina portföljer. Men man ska inte bortse från att det finns en etisk aspekt då investeringarna bidrar till utvidgad global försäkringskapacitet, säger Robert Lindblom.

Bolaget bildades 2013 av Lindblom och Gunnar Roos.

Platsannonser