Finans Nyhet

Castellums Charlotte Strömberg får pris för styrelsearbete inom hållbarhet

Publicerad

Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg, som utsetts till Sveriges bästa styrelseordförande 2018 inom hållbarhetsarbete, säger att hållbarhet gynnar lönsamhet. 

Charlotte Strömberg får priset för “sin förmåga att framgångsrikt lyckats få Castellum att kombinera ekonomisk, social och miljöinriktad hållbarhet och förädla dessa värden genom samtliga verksamhetsprocesser”, skriver fastighetsbolaget i ett pressmeddelande.

Charlotte Strömberg, Castellum

– Jag tycker att Castellum förtjänar all positiv uppmärksamhet för den transformation som bolaget har gjort i allmänhet där arbetet inom alla de grenarna som ryms under begreppet hållbarhet är något som drivit på den positioneringen och som uppenbarligen har skapat aktieägarvärde, säger hon till Realtid.

Annons

Strömberg, som är ordförande för Castellum sedan 2012, säger att Castellum började sitt hållbarhetsarbete långt innan begreppet hållbarhet användes.

– Castellum föddes ur kaoset ur fastighets- och finanskrisen på 90-talet. Med det blev ordning och reda, att mäta, att vara tydlig och transparent en viktig del av DNA:t när bolaget grundades.

En annan tidig faktor hon nämner hänger ihop med att bygg- och fastighetssektorn ger stort miljömässigt avtryck, vilket innebär att det finns stor potential till förbättringar.

Annons

Redan 1995 antog Castellum mål för energiförbrukning. Strax därefter antog bolaget sin uppförandekod som bland annat tog upp ansvarsfulla investeringar.

– Därefter har vi lagt på mål som har mer med samhällsengagemang att göra, plockat in ungdomar i verksamheten. Det sist tillkomna målet som vi fastställde 2018 är att 20 procent av våra medarbetare ska ha internationell bakgrund för att spegla samhället vi lever i och skapa goda affärer.

Vad tycker du är det viktigaste för styrelsen i ett börsnoterat bolag inom hållbarhetsarbete?

Annons

– Att se till att det är enkelt, begripligt och relevant så att det genomförs. Att varje enskild individ ska veta hur man ska bete sig och hur man är välkommen att komma med nya bättre sätt att göra gamla saker, det driver också innovation. Det är en total missuppfattning att det skulle vara en kostnad som begränsar lönsamheten, det är precis tvärtom.

Är det för lite fokus på hållbarhetsfrågor?

– Nej, men däremot tycker jag man ska vara försiktig med det begreppet. Det viktiga är att bestämma sig för vad rent konkret menar vi. Jag tror det krävs ett mod hos alla – media, företagsledare och styrelser – att ställa frågan vad menar du med hållbarhet så att vi inte låter det här viktiga området devalveras att man slänger sig med ett begrepp.

Vad är hållbarhet för dig?

– Den definitionen ska varje organisation göra utifrån verksamheten. Var sätter man sitt avtryck i samhället och var kan man bidra och var kan vi bäst begränsa ett negativt avtryck? Det måste vara skräddarsytt, vilka delar kan man göra sin största insats. För fastigheter är det uppenbart att det är energiförbrukning. För andra branscher som köper mycket från fjärran länder kan områden som barnarbete vara relevant för vissa detaljhandelsbolag.

Bakgrund om Castellum:

Castellum bildades i kölvattnet av fastighetskrisen i Sverige i början av 1990-talet då stora fastighetsbestånd togs över av de förstatligade bankerna Nordbanken och Gota Bank i form av panter för dåliga krediter. Castellum börsnoterades 1997.

Annons