Fastigheter

Castellum säljer ytterligare fastigheter till Blackstone för 4,8 miljarder kronor

Castellum fortsätter med portföljförflyttning med ytterligare avyttringar till Blackstone.

 

Uppdaterad 2021-02-10
Publicerad 2021-02-10

Fastighetsbolaget Castellum har ingått avtal med fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone om att avyttra ytterligare 53 fastigheter till en nettolikvid om 4,8 miljarder kronor, efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om 0,2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Fastighetsvärdet innebär en premie om 27 procent över värderingen tredje kvartalet 2020 och 15 procent över värderingen fjärde kvartalet  2020, skriver Castellum. Tillgångarna kommer Blackstone integrera i bolagets pan-europeiska last mile-plattform Mileway.

– Genom denna affär fortsätter Castellum sin strategiska portföljförflyttning via försäljning av ett färdigutvecklat bestånd för att kunna växa på de främsta tillväxtpositionerna och utveckla det mest moderna och flexibla logistik/lager-erbjudandet i Norden. Försäljningen visar än en gång den värdeutveckling som skett i vår logistikportfölj. Vi har nu en hög portföljomsättning som möjliggör strategiska förflyttningar och ser en fortsatt hög aktivitet under året, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.

I en kommentar till Realtid sa Castellums största ägare och ordförandekandidat Rutger Arnhult att bolaget borde skippa den andra etappen av Blackstone-affären där logistik- och lagerfastighter värda 14 miljarder kronor skulle avyttras för att finansiera Entra-budet, i och med att budet dragits tillbaka.

Kvar i Castellums logistikportfölj finns logistik/lager till ett värde av 11 miljarder kronor, samt en utvecklingsbar yta på ca 1,2 miljoner kvm. Castellum planerar att investera drygt 10 miljarder kronor i nyutveckling av lager/logistik de kommande åren i Säve i Göteborg, Brunna i Stockholm och placeringar i södra Sverige.

Platsannonser