Fastigheter

Castellum säljer och bygger nytt

Fastighetsbolaget säljer för 256 miljoner kronor i Östersund och investerar för ungefär lika mycket i Mölndal och Uppsala.

Uppdaterad 2016-11-18
Publicerad 2016-11-18

Castellum har sålt fyra kontorsfastigheter i centrala Östersund för 256 miljoner kronor till Intea som är inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. De största hyresgästerna är Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sveriges Domstolar.

Dessutom har två nybyggnationer påbörjats, dels av en lager- och produktionsanläggning i Göteborg om 180 miljoner kronor, dels av en handelsfastighet i Uppsala om 70 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningarna är i linje med det som Castellum kommunicerat tidigare gällande Norrporten-portföljen.

–Försäljningarna är i överensstämmelse med vad vi aviserade i samband med köpet av Norrporten tidigare i år – det vill säga att försäljningar motsvarande ett nettovärde av minst 4 miljarder kronor kommer att genomföras, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef och betonar samtidigt att han är nöjd med att sälja till en så solid köpare.

Investeringen i Mölndal avser nybyggnation av 19.000 kvm och beräknas uppgå till 180 miljoner kronor. Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2017/2018 och  ett tioårigt avtal har redan tecknats med Exertis CapTech.

I Uppsala uppför Castellum en handelsfastighet om 70 miljoner kronor och där har ett hyresavtal avseende 76 procent av hyresvärdet har tecknats

–Vi växer nu genom nyproduktion i både Mölndal och Uppsala vilket är mycket positivt och helt i linje med vår strategi, säger Henrik Saxborn.

 

Platsannonser

Logga in