Fastigheter

Castellum rapporterar ökad vinst

Fastighetsbolagets stod för flera av de största affärerna under 2016. Försäljningarna innebär dämpad tillväxt i förvaltningsresultatet under 2017. 

Uppdaterad 2017-01-19
Publicerad 2017-01-19

Castellums hyresintäkter för helåret ökade med 37 procent jämfört med föregående år och uppgick till 4.533 miljoner kronor (3.299 miljoner kronor). Förvaltningsresultatet uppgick till 2.065 miljoner kronor, en ökning med 9 procent, vilket motsvarar 8,80 kronor kronor per aktie (8,11).

Årets resultat efter skatt uppgick till 4.972 miljoner kronor (2.881), motsvarande 21,20 kronor (15,24) per aktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4.085 miljoner kronor och på derivat till 82 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna ökade kraftigt och uppgick till 24.737 miljoner kronor att jämföras med 2.413 miljoner kronor 2015. Lejonparten, 29.372 miljoner kronor, avsåg förvärv däribland köpet av Norrporten. 

Transaktionsåret 2016 slutade som ett nytt rekordår och bedömd total transaktionsvolym för helåret uppgår till cirka 200 miljarder kronor. Castellums förvärv av Norrporten var den enskilt största affären och Castellums försäljning av Luleå, Umeå och delar av Sundsvall var den fjärde största affären under året, skriver Castellum i bokslutskommunikén.

Under året genomfördes dels en nyemission om 6,2 miljarder kr, dels en apportemission av Castellumaktier motsvarande ett värde om 3,1 miljarder kr, i syfte att finansiera förvärvet av Norrporten.

Castellum har även sålt under året för nästan 7 miljarder kronor och även om det kommer dämpa tillväxten i förvaltningsresultatet ger de andra positiva effekter.

”De har å andra sidan skapat finansiella resurser för investeringar i egna projekt som ger ett par procentenheters högre yield än vad de avyttrade fastigheterna gav – och även till att dra nytta av förvärv under rätt förutsättningar. Den större delen av Norrportens fastigheter som vi behållit och övriga investeringar kommer bidra till en god tillväxt. Detta i kombination med övriga synergieffekter och besparingsprogram kommer att innebära att förvaltningsresultatet per aktie fortsätter att växa 2017, om än inte i nivå med vårt långsiktiga mål. Under 2018 är jag övertygad om att vi får se de fulla positiva effekterna av Castellums ompositionering", skriver Henrik Saxborn i vd-ordet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,25) per aktie, vilket motsvarar en ökning om 18 procent.

Platsannonser

Logga in