Fastigheter

Castellum möblerar om i styrelsen

Det svenska fastighetsbolaget Castellum föreslår två nya ledamöter till styrelsen.

Publicerad 2020-01-20

Det svenska fastighetsbolaget Castellums valberedning föreslår två nya styrelseledamöter, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg till årsstämman 2020. Johan Skoglund, vd JM, ställer inte upp för omval. Detta framkommer av ett pressmeddelande. 

Zdravko Markovski är idag styrelseledamot i bostadsutvecklaren Besqab samt ledamot i Backastad, ett bolag i Backahill-koncernen. Han har tidigare varit vd för Svevia.

Joacim Sjöberg är ordförande i Beijerinvest och jobbar som investerare i tillväxtbolag samt strategisk rådgivare. Han är också styrelseledamot i Tendium och driver det egna bolaget Valhalla Corporate Advisor. 

I övrigt föreslås omval av sittande styrelseledamöter, inklusive Charlotte Strömberg som ordförande.

"De senaste åren har präglats av en snabb förändringstakt i Castellum. Val­beredningen anser att föreslagna styrelseledamöter har god kompetens och omfattande erfar­en­het inom frågor rörande förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering, samhällsbygg­nad, hållbart företagande, förändrade kund­beteenden, trendanalys, digitalisering, kommunik­ation och marknadsföring, skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmän­het," skriver valberedningen i förslaget till ny styrelse.  

Valberedningen passar även på att föreslå en höjning av arvodet till ordförande med 30 000 kronor och ledmöterna 15 000 kronor. Föreslaget innebär att den totala kostnaden för utskotten uppgår till 4 640 000 kronor, i jämförelse med 3 895 000 kronor under 2019.

Platsannonser

Logga in