Castellum, Rutger Arnhult, Oscar Properties
"Försäljningen ligger i linje med bolagets strategi och ger oss samtidigt ett likviditetstillskott vilket ytterligare förstärker våra finansiella muskler för det föreslagna samgåendet med Kungsleden", säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum.
Fastigheter

Castellum miljardsäljer till Oscar Properties – blir ny storägare

Castellum säljer 16 fastigheter i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås till Oscar Properties.

Uppdaterad 2021-09-28
Publicerad 2021-09-28

Försäljningspriset uppgår till 1,7 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 95 miljoner kronor. Nettopriset överstiger senaste värdering med cirka 60 miljoner kronor. Vidare medför försäljningen nedskrivning av goodwill om cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 170 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Försäljningen ligger i linje med bolagets strategi och ger oss samtidigt ett likviditetstillskott vilket ytterligare förstärker våra finansiella muskler för det föreslagna samgåendet med Kungsleden, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum i en skriftlig kommentar..

Som en del i betalningen får Castellum en aktiepost motsvarande maximalt 200 miljoner kronor i Oscar Properties, det innebär att Castellum blir ny storägare med en ägarandel om cirka 10 procent baserat på senast kända ägarlista.

Castellum betraktar aktieposten som en finansiell placering där Castellum får aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag som. man bedömer ha en spännande tillväxtstrategi.  

Oscar Properties rusar på börsen i öppningshandeln på tisdagen, upp med drygt 13 procent.

Affären i sammandrag

Försäljningspris: 1,7 miljarder kronor
Frånträdesdag: 1 november 2021
Hyresvärde: cirka 147 miljoner kronor/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,1 år
Största hyresgäst: Fingerprint Cards AB
Uthyrningsbar area: 115 600 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 82 procent
Fastigheter: Stockholm: Altartorpet 22, Altartorpet 23, Arrendatorn 15, Arrendatorn 16, Ekplantan 4, Ekstubben 21 och 23, Ekstubben 25, Malmö: Fullriggaren 4, Revolversvarvaren 10 (del av), Helsingborg: Grusgången 2, Kavalleristen 9, Kroksabeln 18, Pilbågen 6, Pilbågen 6:2, Snårskogen 1, Norrköping: Proppen 2, Västerås: Jordlinan 2

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in