Fastigheter

Castellum investerar 1,2 miljarder i domstolslokaler

Castellum startar nybyggnation av domstolslokaler i Nyhamnen i Malmö. "Blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna".

Publicerad 2018-09-28

Castellum startar nybyggnation av 25.000 kvadratmeter domstolslokaler i Nyhamnen i Malmö efter att regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal, enligt ett pressmeddekande. Investeringen beräknas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor och enligt Castellum utgör detta en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet och blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

Domstolslokaler ska inrymma Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö.

"Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna", framgår det av pressmeddelandet.

Castellum bygger även nytt huvudkontor för E.ON i samma område - en investeringen som beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

- Det är glädjande att valet föll på Castellum som mest lämplig partner att utveckla moderna domstolslokaler för Domstolsverket. Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen kommer att producera både detta projekt och EONs huvudkontor, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. 

Byggtiden är beräknad till cirka två år och preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö blir under 2021. Det 20-åriga hyresavtalet mellan Castellum och Domstolsverket börjar löpa vid inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om cirka 78 miljoner kronor.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

Platsannonser

Logga in