Fastigheter

Castellum höjer utdelningen

Castellum ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet samt höjer utdelningen för tjugonde året i rad. "2017 blev ett rekordår för Castellum", säger vd Henrik Saxborn.

Uppdaterad 2018-01-25
Publicerad 2018-01-25

I dag presenterar Castellum sin bokslutskommuniké för 2017. Det framgår att hyresintäkterna under året uppgick till 5.182 miljoner kronor, jämfört med 4.533 miljoner kronor föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2.530 miljoner kronor, jämfört med 2.065 miljoner kronor föregående år. detta motsvarade 9,26 kronor per aktie, jämfört med 8,80 kronor per aktie föregående år. Detta motsvarar en ökning i absoluta tal om 23 procent och 2 procent i kronor per aktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4.540 miljoner kronor jämfört med 4.085 miljoner kronor föregående år samt på derivat 247 miljoner kronor jämfört med 82 miljoner kronor året innan.

Årets resultat efter skatt uppgick till 5.876 miljoner kronor jämfört med 4.972 miljoner kronor föregående år. detta motsvarar 21,51 kronor per aktie, jämfört med 21,20 kronor per aktie föregående år.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 153 kronor per aktie, jämfört med 133 kronor per aktie. En ökning med 15 jämfört med föregående år.

Nettoinvesteringarna uppgick till 5.613 miljoner kronor jämfört med 24.737 föregående år. 3.595 miljoner kronor avsåg förvärv, 2.893 miljoner kronor avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 875 miljoner kronor avsåg försäljningar. 

Nettouthyrningen under året uppgick till 310 miljoner kronor jämfört med 178 miljoner kronor föregående år.

- 2017 blev ett rekordår för Castellum till följd av en stark lokal organisation, rätt placerad portfölj och en stark hyres- och fastighetsmarknad. Detta resulterade i en nettouthyrning på 310 Mkr och en värdetillväxt om 4,5 miljarder kr. Castellums fastigheter var vid årsskiftet värda 81 miljarder kr och belåningsgraden var 47%, säger verkställande direktör Henrik Saxborn. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kronor per aktie, vilket är en ökning om 6 procent jämfört med 5 kronor per aktie föregående år.  

- Utdelningstraditionen fortsätter – och styrelsen föreslår höjd utdelning för tjugonde året i rad”, säger verkställande direktör Henrik Saxborn. 

- Nettoinvesteringarna uppgick totalt till 5,6 miljarder kr under 2017, där projekten utgör allt större andel. Detta gör att jag idag är övertygad om att vi för 2018, med befintlig portfölj, har goda möjligheter att nå vårt mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet, avslutar Saxborn.

Platsannonser