Universitetsallén, Sundsvall. Foto: Castellum
Fastigheter

Castellum höjer utdelning igen

”Jag är väldigt stolt över vårt resultat 2018 – ett av de bästa i Castellums historia", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.

Uppdaterad 2019-01-23
Publicerad 2019-01-23

Castellum är först ut med bokslutskommunikén för 2018 av samtliga fastighetsbolag – och det är en stark rapport som presenteras.

Castellums intäkter ökade till 5 577 miljoner kronor jämfört med 5 182 miljoner kronor året före.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 miljoner kronor, motsvarande 10,81 kronor per aktie, vilket var en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 216 miljoner kronor och på derivat till 152 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 4 540 miljoner kronor samt 247 miljoner kronor.

Årets resultat efter skatt uppgick till 7 453 miljoner kronor jämfört med 5 876 miljoner kronor året före. Det motsvarande 27,28 kronor per aktie jämfört med 21,51 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,10 kronor per aktie jämfört med 5,30 kronor per aktie året innan, vilket är en höjning med 15 procent.

”Jag är väldigt stolt över vårt resultat 2018 – ett av de bästa i Castellums historia. Vi levererar en ökning av förvaltningsresultatet med 17 procent och utdelningstraditionen fortsätter genom att styrelsen föreslår en höjd utdelning för 21:a året i rad”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.

Platsannonser

Logga in