Fastigheter

Castellum backar

Fastighetsbolagets resultat efter skatt minskar med 72 procent efter förvärvet av Norrporten – men förvaltningsresultatet ökar. "Från nästa år kommer Norrporten fullt ut att bidra till koncernens resultat."

Uppdaterad 2016-07-15
Publicerad 2016-07-15
Henrik Saxborn,
koncernchef,
Castellum

Castellums resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgår till 267 miljoner kronor (948), vilket innebär en minskning med 72 procent jämfört med motsvarande period ifjol.

Bolagets förvaltningsresultat ökar dock från 378 miljoner kronor ifjol till 444 miljoner under det andra kvartalet i år.

Hyresintäkerna uppgår till 952 miljoner kronor (816) och driftsöverskottet till 653 miljoner (560).

Nettoinvesteringarna under det andra kvartalet uppgår till 27.216 miljoner kronor, en rejäl ökning från motsvarande period förra året då bolaget gjorde nettoinvesteringar om 691 miljoner kronor.

Under kvartalet gjorde Castellum en jätteinvestering när bolaget köpte konkurrenten Norrporten för 13 miljarder kronor.

– Läget just nu är mycket positivt – av flera skäl. Hyresmarknaden är stark och vi omförhandlar många hyresavtal med goda hyreshöjningar i våra numera talrika citylägen. Integrationen av Norrporten, inklusive synergieffekter, går snabbare än den ursprungliga planen och från nästa år kommer Norrporten fullt ut att bidra till koncernens resultat, säger Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum.

I samband med förvärvet av Norrporten gick bolagets tidigare vd Jörgen Lundgren som vd för Castellum region norr.

Platsannonser