FinansNyhet

Carneo vill fördubbla kapitalet inom fem år

Carneo tittar på fler uppköp av fondbolag. Exempelvis sådana där det väntas komma ett generationsskifte på ägarsidan, berättar Carneos vd Christoffer Folkebo. Carneo tittar på fler uppköp av fondbolag. Exempelvis sådana där det väntas komma ett generationsskifte på ägarsidan, berättar Carneos vd Christoffer Folkebo.
Carneo tittar på fler uppköp av fondbolag. Exempelvis sådana där det väntas komma ett generationsskifte på ägarsidan, berättar Carneos vd Christoffer Folkebo.
Publicerad

Carneo har som mål att fördubbla sitt förvaltade kapital inom fem år, säger kapitalförvaltar-koncernens vd Christoffer Folkebo efter köpet av Alfred Bergs fonder och kapitalförvaltning.

olof swahnberg

Altor-ägda Carneo har ett förvaltat kapital på cirka 270 miljarder kronor, men stordriftsfördelar gör att Carneo vill komma upp i åtminstone 500 miljarder kronor i förvaltat kapital.

– Vår målsättning är att inom cirka fem år skapa ett bolag som är av samma storlek som bankerna och försäkringsbolagen, men med ledande positioner i hela Norden, säger Christoffer Folkebo till Realtid.

– För oss är det här en första större affär för att omstrukturera den nordiska marknaden för kapitalförvaltning, säger Christoffer Folkebo.

Annons

Carneo är redan den största fristående kapitalförvaltaren i Norden efter de stora bankerna och försäkringsbolagen. Tyngdpunkten ligger fortfarande i Sverige och Danmark och Carneo vill, förutom att öka det förvaltade kapitalet, med sin nordiska vision även bli större också i Norge och Finland.

– Vi vill också etablera oss med motsvarande tyngd i Norge och Finland, det står högt upp på vår lista. 

Köpet av Alfred Bergs svenska verksamhet passar också väl in i Carneos strategi att öka verksamheten även inom andra tillgångsslag än aktier och ränteprodukter, såsom private equity, infrastruktur och fastigheter. 

Annons

– När det gäller fastigheter stämmer den här affären väl in i vår strategin. Fastigheter är en av de större fonderna inom Alfred Berg Sverige och en produkt som har väldigt positiva signaler kring sig. 

Köpet av Alfred Berg Sverige tog ungefär sex månader, uppger Folkebo. Under det senaste året har Carneo fört samtal med runt 30 fondbolag i Norden om förvärv.

– Den här typen av processer och diskussioner tar allt mellan några månader till några år. Jag ser att det här är ett arbete som vi kommer hålla på med under fem till sju år för att gå från vår nuvarande position till där vi vill vara, säger Christoffer Folkebo.

Annons

En grupp av fondbolag som är potentiella förvärvskandidater är där det väntas komma ett generationsskifte på ägarsidan och en del av de fondbolag som Carneo fört samtal med har ägare som är födda i början av 1960-talet, säger Christoffer Folkebo. 

 

Annons