Finans Nyhet

Carneo ser stor tillväxt inom alternativa placeringar

Taggar i artikeln

Carneo
Publicerad

Carneo har idag runt 10 miljarder kronor inom alternativa placeringar och siktar på att nå 30 till 40 miljarder kronor om fem år, säger Roger Johanson, chef för kapitalförvaltargruppens alternativa investeringar.

Roger
Johansson

Investerare, som traditionellt ofta har runt 60 procent av sina tillgångar i aktier och 40 procent i räntebärande värdepapper, söker sig i nuvarande lågräntemiljö till andra tillgångar för att få högre avkastning. Alternativa placeringar innebär andra tillgångar än aktier och räntebärande värdepapper. 

– Många förvaltare inser att deras portföljer inte fungerar så bra i nuvarande extrema lågräntemiljö och säger att de vill ha exponering mot alternativa placeringar, vi ser ett jättestort intresse, säger Roger Johanson. 

Annons

Medan kapitalförvaltargruppen Carneo har som ambition att i princip dubbla sitt förvaltade kapital inom fem år till minst 500 miljarder kronor, har Roger Johanson ambitionen att hans enhet ska står för mellan 30 till 40 miljarder om fem år. Han bedömer att ökningen ska komma till ungefär lika delar från organisk tillväxt som från förvärv.   

Carneos enhet för placeringar i alternativa tillgångar bildades 2017 och hade sitt första helår under 2018. Förra året gav en avkastning inom riskkapital på 10 procent till investerarna efter avgifter, vilket klart överstiger börsnedgången på knappt 10 procent. Ambitionen är att avkastningen ska vara 5 procentenheter över börsutvecklingen under en konjunkturcykel. 

Roger Johanson har tidigare arbetat på Skandia under 13 år och var med att bygga upp försäkringsbolagets alternativa placeringar från nästan ingenting till att utgöra runt 35 procent av det totala förvaltade kapitalet, vilket är den största andelen i Norden, enligt Johanson. 

Annons

En viktig erfarenhet han tar med sig från Skandia är att det inom alternativa placeringar är  snabbare och enklare att använda sig av samarbetspartners snarare än att bygga upp egen förvaltning. Därför har Carneo inom riskkapitalbolag en samarbetspartner, amerikanska Makena Capital.  

– Vi erbjuder investerare i Norden att köpa in sig i mogna portföljer via Makena. Våra investerares kapital kommer då direkt i arbete och ger avkastning, det är den viktiga edge vi har, säger Roger Johanson. 

Av Carneos alternativa tillgångar på cirka 10 miljarder kronor finns merparten inom hedgefonder och riskkapitalbolag samt en mindre del inom fastigheter. 

Annons

Infrastruktur är nästa tillgångsslag som kan komma att läggas till produktutbudet, därefter realtillgångar i någon form, sannolikt genom partnerskap även där. 

– Vi har ett antal diskussioner med andra potentiella samarbetspartner, en del är inriktade mot infrastruktur, riskkapitalbolag, andra lite bredare. Jag hoppas att det kommer att hända något där under slutet av året, säger Roger Johanson.

En stor del av de alternativa tillgångarna Carneo har kommer från förvärvet 2017 av OPM, som idag har cirka 4 miljarder kronor i alternativa placeringar, där merparten finns i en fond med innehav i noterade riskkapitalbolag. 

Carneo vänder sig inom alternativa placeringar främst till små och medelstora institutioner med 10-50 miljarder kronor i förvaltat kapital. 

– Ofta har de en till två förvaltare som inte har resurser  att själva skaffa sig kunskaper inom området, säger Roger Johanson. 

Till sin hjälp har Roger Johanson en grupp på cirka 20 personer, av vilka fyra jobbar med marknadsföring och försäljning.

– Nu har vi klivit över en kritisk gräns och kommer anställa ett par personer i år inom försäljning och marknadsföring. Än så länge har vi bara krafsat på ytan i Norge, Danmark och Finland, där finns det mycket kvar att göra, säger Roger Johanson. 

Hela den alternativa placeringsmarknaden är värd ungefär 9 triljoner dollar och väntas växa till 14 triljoner dollar år 2023. Den största delen av tillväxten spås ske inom riskkapitalbolag och infrastruktur. Riskkapitalbolag väntas år 2023 stå för ungefär en tredjedel av värdet, hedgefonder för ungefär lika mycket och fastigheter, privata företagslån samt infrastruktur för resten, enligt Roger Johanson. 

Idag står hedgefonder och riskkapitalbolag för ungefär en tredjedel var av världens alternativa tillgångar.  

Annons