Finans

Carnegies resultat ökar kraftigt

"En fortsatt stark transaktionsmarknad för företagsaffärer och börsintroduktioner uppväger de negativa effekterna av en svagare utveckling för förmögenhetsförvaltning", säger vd Björn Jansson.

Uppdaterad 2016-08-26
Publicerad 2016-08-26

Carnegie stärker sitt resultat med 45 procent. Resultatet under det första halvåret 2016 uppgick till 152 miljoner kronor, jämfört med 105 miljoner kronor samma period i fjol. 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 112 miljoner kronor, jämfört med 82 miljoner kronor året innan. Valutaeffekter har haft en positiv inverkan om netto 2 miljoner kronor på årets resultat, enligt rapporten.

Även intäkterna ökade från 1.013 miljoner kronor i fjol till 1.056 miljoner kronor första halvåret 2016. Detta motsvarar en ökning på 4 procent.

Verksamheten inom Investment Banking & Securities redovisar en intäktsökning om  18 procent i förhållande till föregående år. Intäkterna uppgick till 765 miljoner kronor jämfört med 648 miljoner kronor. Enligt rapporten beror detta på ökade rådgivningsarvoden inom aktiemarknadstransaktioner samt M&A.

Samtidigt uppvisar affärsområdet Wealth Management en svagare utveckling, med en intäktsminskning om 20 procent, främst till följd av en vikande marknad inom institutionella strukturerade produkter, men en svagare aktiemarknad och utmanande lågräntemiljö har också bidragit. Intäkterna inom Wealth Management uppgick till 291 miljoner kronor jämfört med 364 miljoner kronor året innan.

 Det samlade förvaltade kapitalet har ökat med 2 procent jämfört med samma period föregående år, till 100 miljarder kronor.

Kostnaderna minskade 3 procent till 741 miljoner kronor. Halva minskningen utgörs av valutaeffekter, enligt rapporten.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,4 procent, jämfört med 19,1 procent i fjol och kapitalrelationen uppgick till 20,7 procent mot 26,7 procent i fjol. detta var en minskning relaterat till återbetalning av preferensaktier och förlagslån under andra halvåret 2015, enligt rapporten.

Platsannonser