Annons

Annons

Carnegies halvårsresultat starkaste på tio år

Carnegie gör under det första halvåret i år sin starkaste halvårsvinst på tio år med stöd av en en god marknadsposition och gynnsam marknad.

– Carnegies positiva utveckling under årets första hälft sker mot bakgrund av vår starka marknadsposition, gynnsamma marknadsförutsättningar, hög transaktionsaktivitet och god intäktsmix, kommenterar vd  Björn Jansson i delåsrarpporten. 

Carnegie ökade den operativa vinsten före skatt till 343 miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med motsvararande period förra året. Samtidigt steg de operativa intäkterna med 10 procent till 1 429 miljoner kronor och de  operativa ökade 9 procent till 830 miljoner kronor. 

-Vi ökar vår intjäning, trots höga jämförelsetal, och redovisar det starkaste halvårsresultatet på tio år, säger Björn Jansson.

Annons

Annons

Jansson konstaterar att de nordiska börserna runt årsskiftet bröt en nedåtgående trend och har uppvisat en stark utveckling under det första halvåret, vilket haft positiv inverkan på kundernas investeringsviljan och transaktionsaktiviteten. 

Carnegie har bistått som rådgivare vid ett stort antal aktiemarknadstransaktioner, samgåenden och förvärv, vilka kompenserar för en lägre aktivitet av nordiska börsnoteringar. 

Intäkterna från företagsrådgivningen stärks även med en bättre geografiskt balans, med stöd från högre transaktionsaktivitet i den norska och danska verksamheten.

Affärsaktiviteten har även varit hög bland privatkunderna under det första halvåret, till stor del drivet av investeringsmöjligheterna på transaktionsmarknaden.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons