Annons Annons
Magnus Gustafsson, ansvarig förvaltare Carnegie Total.

Carnegie Total: Stark tillväxt i Sverige

Den 30 augusti startade Carnegie Total, en allokeringsfond som investerar i våra mest framgångsrika fonder. I den första månadsrapporten skriver Magnus Gustafsson, som är ansvarig förvaltare, om hur placeringsrådet ser på marknadsläget och hur Carnegie Total är allokerad. 

Uppdaterad 2016-09-09
Publicerad 2016-09-09

>> Ladda ned den första månadsrapporten för vår nya allokeringsfond Carnegie Total 

Sommaren går mot sitt slut, hösten närmar sig och vi kan konstatera att det hänt en hel del. För drygt två månader sedan hade vi den brittiska folkomröstningen som slutade med ”Brexit”. Den initiala effekten blev kraftigt fallande aktiemarknader och en stor försvagning av pundet samt fallande statsobligationsräntor. Bank of England sänkte räntan 25 punkter till 0,25 procent och därutöver annonserades tillgångsköp av stats- och företagsobligationer. Marknaden vände snabbt runt och uppgången på aktiemarknaden förklaras av en ökad optimism och förväntningar om penningpolitiska stimulanser.

Vänder vi blickarna ännu längre västerut, mot USA, så stiger förväntningarna allt mer på att Fed ska höja räntan. Ordförande Yellen indikerade i sitt tal i Jackson Hole att räntehöjningar är att vänta inom en snar framtid. Marknaden prissätter i skrivande stund 52 procents sannolikhet för en höjning i december.

I slutet av månaden fick vi en hel del makrostatistik. Det finns indikationer på att industrikonjunkturen inte är så stark, vilket är oroande. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer föll från 102,3 till 100 i augusti. Det är främst ett minskat förtroende bland industriföretagen som bidrar till nedgången. De senaste siffrorna från inköpscheferna inom tillverkningsindustrin gav inget större styrkebesked.

Ljusglimtar i Tyskland

Det vi vill se är naturligtvis PMI-siffror som ligger klart över 50-nivån, vilket indikerar tillväxt (under 50-nivån indikerar kontraktion). Kina står och väger vid 50 och kom in på 50,4. I USA sjönk inköpschefsindex något från 52,9 till 52 i augusti. Europaområdet backade något från 52 till 51,7 men ligger fortfarande över 50-strecket. Men det finns ljusglimtar. Tyskland visar fortfarande styrka och senaste månadssiffran landade på 53,6.

Carnegie Totals placeringsråd* hade sitt första möte veckan innan fonden startade. Det fanns många frågeställningar: hur skulle portföljen se ut? Vilken exponering skulle vi ha mot olika regioner? Vilken är vår syn på obligationer och duration? Sommaren hade som sagt varit händelserik och efter fem års underpresterande konstaterade vi att investerare hade återvänt till tillväxtmarknader och då framför allt de asiatiska marknaderna. 

Risk för korrigering 

På sistone har vi dessutom noterat en positiv vinstrevideringstrend på många av de underliggande marknaderna. På lite sikt finns det definitivt stöd för en positiv hållning till tillväxtmarknaderna, men den snabba uppgången vi upplevt hade samtidigt medfört en ökad risk för en korrigering. Noterbart är att volatiliteten är på historiskt låga nivåer. Vi närmar oss dessutom en säsongsmässigt svag period – lugnet före stormen?

Efter en lång diskussion där argument förts fram både för och emot olika fondval kom vi fram till en bredare exponering mot Asien i form av Carnegie Asia.

När det gällde Ryssland och Rysslandsfonden kom rådet fram till att vi skulle starta med en försiktig exponering. Den ryska aktiemarknaden hade gått lite väl starkt under sommaren och då främst i relation till oljepriset. Oljelagren i såväl Asien, Europa som i USA låg på rekordhög nivå.

Vi startar fonden med en relativt hög aktievikt mot Sverige. Sverige uppvisar stark tillväxt och dessutom en svag krona i kombination med väldigt låga räntor samt hög direktavkastning bidrar till vår positiva hållning. Värderingen av den svenska marknaden är dessutom rimlig både i absoluta och relativa termer.

Placeringsrådet diskuterade ingående om fonden skulle ha en exponering i Carnegie Obligationsfond. Det finns naturligtvis portföljmässiga argument för att äga obligationer med tanke på dess negativa korrelation med aktiemarknaden. Det är dock svårt att motivera en investering i statsobligationer i detta marknadsläge när vi har negativa räntor.

Naturligtvis kanske det dröjer innan vi får en ränteuppgångsfas men när den väl inträffar kommer det att slå hårt mot långa obligationer. Vi har för närvarande negativ ränta upp till nio år på löptiderna på statsobligationer, vilket innebär att löpande avkastning inte kan bli positivt om inte räntor fortsätter att falla. Vi konstaterar därmed att det inte är speciellt gynnsamma förhållande att äga statsobligationer i dagsläget. Vi föredrar istället en exponering mot företagsobligationer.

Magnus Gustafsson

* Carnegie Total förvaltas av ett erfaret placeringsråd som består av: ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson, Hans Hedström (vd), Babak Houshmand (räntor och makro), John Strömgren (strategi) och Fredrik Colliander (tillväxtmarknader).

>> Ladda ned den första månadsrapporten för vår nya allokeringsfond Carnegie Total 

 

Så gick de underliggande fonderna

Samtliga underliggande fonder i Carnegie Total är aktivt förvaltade. Nedan kan du läsa månadsrapportsutdrag från några av fonderna. För att läsa fullständiga rapporter, vänligen besök carnegiefonder.se.

Carnegie Sverigefond: Fina värden i Industrivärden

Den stora händelsen under augusti var förstås att Industrivärdens renodling fortsätter och korsägandet med Handelsbanken löstes upp. Därmed plockas värden fram sakta men säkert. Carnegie Sverigefond har sedan länge ett stort innehav i Industrivärden och det känner vi oss trygga med liksom vårt innehav i Lundbergs där marknaden räknar alldeles för lågt på fastighetsbeståendet och därför inte ser vilka värden som finns.

I spåren av allt detta ska också SCA bli två bolag, vilket sätter ljuset på ett annat av våra kärninnehav, nämligen Holmen. Vi upprepar: att äga 2 procent av Sveriges yta samtidigt som man får en hög årlig direktavkastning är någonting vi inte kan säga nej till i detta ränteläge.

Vi minskade innehavet i Securitas under månaden efter en fantastisk kursutveckling och köpte SKF för pengarna. SKF är hatat och bortglömt. Folk tycker inte om deras sätt att kommunicera och oroar sig för konkurrensen från Japan, men det är lätt att glömma att bolaget har en mycket låg värdering av vinsten, skulderna fortsätter att krympa och utdelningen ligger kring 4 procent.

Simon Blecher

 

Carnegie Småbolagsfond: Vi vurmar för fastighetssektorn 

Carnegie Småbolagsfond hade en positiv månad, +3,3 procent i augusti. Fenix Outdoor var fondens bästa aktie med en uppgång på 26 procent. Bolaget rapporterade en kvartalsrapport som visar på god utveckling för såväl försäljning som lönsamhet. Det är varumärket Fjällräven som är den stora anledningen till bolagets framgångar, och det är svårt att inte bli förtjust.

Även Nordic Waterproofing hade en väldigt bra månad, +20 procent. Bolaget presenterade sitt första kvartalsresultat som noterat bolag och det var inget annat än urstarkt. En god försäljningstillväxt och en mycket stark lönsamhet. 

Vi har lovordat fastighetssektorn och i augusti fick vi sista kvartalsrapporten då Hufvudstaden rapporterade. Fastighetsbolaget med Sveriges absolut mest högkvalitativa bestånd levererade siffror som följde sektormönstret, god värdetillväxt och fin hyresutveckling. 

I en rapport från den välrenommerade fastighetskonsulten JLL pekas Stockholm ut som världens starkaste kontorsmarknad under det andra kvartalet i år. Goda nyheter för våra innehav AtriumLjungberg, Hufvudstaden och Fabege.

Viktor Henriksson

 

Carnegie Asia: Mer Kina i Asia

Under augusti skedde något av ett skifte i marknaden. Länderna i norra Asien som Hong Kong, Kina, Taiwan och Sydkorea fick en stark återhämtning medan länderna i Sydostasien föll tillbaka på vinsthemtagningar efter första halvårets starka utveckling. 

Delvis motiverades skiftet av att skillnaden i värdering blivit allt för stor, delvis var det nyhetsdrivet av utvecklingen lokalt i de olika länderna samt av bolagens rapporter för första halvåret. I vissa fall befanns värderingen vara för i hög i förhållande till vinstutvecklingen. Fondens innehav i Indien var stillsamma initialt men tog fart mot slutet av månaden. 

Bättre monsunregn, löneökningar för statstjänstemännen och riktigt bra rapporter från bolagen ökade intresset från internationella investerare. Globalt kapital fortsätter att strömma till Asien. FED’s uttalande om att nästa räntehöjning i USA närmar sig gynnade inte heller de räntekänsliga marknaderna i Sydostasien. 

I slutet av månaden kom svag arbetsmarknadsstatistik som ändå får oss att tro att man inte kommer att höja räntan i september. Troligen blir det möjligt först i december efter valet. Historiskt är det sällsynt att centralbanken agerar innan ett val i USA. Det innebär att börserna i Asien får ytterligare tre månader av inflöde av kapital.

Gunnar Påhlson

 

Carnegie EM Corporate Bond: Allt tightare spreader

Sakta men säkert stiger förväntningarna om att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan och i ett tal i slutet av augusti sa centralbankschef Janet Yellen att argumenten för en höjning av FED-funds-räntan stärkts de senaste månaderna.

Efter en period med stark utveckling har vi sålt av vårt innehav i ryska Transneft då vi tycker att vi nu får för dåligt betalt fram till att krediten förfaller. Samtidigt har vi köpt en senior kredit i Bank of Georgia som är en ledande bank i Georgien. Vi får omkring 5,5 procent i USD-yield, vilket vi tycker är bra, även beaktat de geopolitiska risker som finns i regionen.

Den överlag starka utvecklingen till trots så ser vi oftare en politisk turbulens på tillväxtmarknader än på mer etablerade marknader. För att nämna några exempel så har vi under sommaren sett en dramatisk utveckling i Turkiet, en fortsättning på följetongen kring korruption och skandaler i Brasilien och en alltjämt ansträngd relation mellan Ryssland och Ukraina. 

Den senaste i raden av politiska utspel, och som även i viss mån påverkat marknaden lokalt, rör den sydafrikanska finansministern Pravin Gordhan. Han anklagas för inblandning i en illegal övervakningsenhet som ska ha inrättats inom den sydafrikanska skattemyndigheten. Vi har ca 5 procent i sydafrikanska krediter och noterade en något svagare utveckling för dessa jämfört med hur övriga portföljen utvecklades.

Mikael Engvall och Mona stenmark

>> Hela månadsrapporten finns att ladda ned i PDF här

Hur kan jag få veta mer om Carnegie Total?

Läs gärna med om Carnegie Total i produktbladet , i fondbroschyren eller på vår hemsida.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.

Platsannonser