Simon Blecher och Mattias Montgomery, förvaltare av Carnegie Spin-Off. Foto: Carnegie
Fonder

Carnegie Fonders förvaltare postivia till Alfa Lavals bud på Neles

Carnegie Spin-Off äger aktier i Neles. Fondens förvaltarduo Simon Blecher och Mattias Montgomery är positiva till uppköpserbjudandet från Alfa Laval 

Uppdaterad 2020-07-14
Publicerad 2020-07-14

Mattias Montgomery, förvaltare av Carnegie Spin-Off, berättar i egna kanaler om Neles-innehavet och uppköpserbjudandets betydelse.

Vad säger du om priset och tror du det finns möjlighet till en budstrid?
– Priset motsvarar strax över 30 procent premie, men det är verkligen inte svårt att motivera ett högre pris än så för en industriell aktör som dessutom ser synergier. Jag tror det sitter för långt inne för största ägaren Valmet att buda högre, delvis på grund av höga multiplar, delvis på grund av avsaknad av synergier, men inom valvindustrin finns flera potentiella tagare. Det finns också ett inslag av finsk protektionism i Valmets agerande, då Valmets största ägare är Solidium, en statlig investeringsfond. De har uttalat sig kritiskt till Alfa Lavals bud och anger bolagets finska historia som anledning till att inte acceptera budet.

Varför investerade ni i Neles?
– Neles var en uppenbar uppköpskandidat, men det krävs mer än så för att vi ska äga ett bolag. Vi såg ett växande kvalitetsverkstadsbolag till låga multiplar. Efter att ha pratat med aktörer i industrin, kunder, samt läst på om konkurrenter och marknaden, insåg vi hur väl positionerat Neles är med sina affärskritiska produkter och sitt upparbetade förtroende hos kunder. Vi går noggrant igenom alla spin-offs och alla bolag som har knoppat av eller som vi tror kan komma att knoppa av. Vi äger inget bara för att det är en spin-off utan det måste också vara ett bra case i sig.

Carnegie Spin-Offs första börsår har blivit turbulent, hur har marknaden för avknoppningar förändrats med coronapandemin?
– Vissa har skjutits fram i tiden, till exempel de planerade avknoppningarna i Peab och Qliro, men eftersom börsen har studsat tillbaka och marknadsklimatet blivit mer positivt i de flesta industrier så tror jag inte det dröjer länge tills spin-offs är hett igen. När processer väl startat brukar de färdigställas. Till exempel Electrolux Professional, en annan spinoff i fonden, som knoppades av den dag då börsen bottnade och samtidigt som corona-osäkerheten var som störst. Electrolux Professional var, och är, negativt påverkat av coronakrisen, men trots den osäkerhet som rådde då så genomfördes ändå spin-offen som planerat. Detta är vi tacksamma för, eftersom det uppstod bra köplägen.

Platsannonser