FinansNyhet

Carnegie Fonder ökar på det heta hållbarhetsområdet

Carnegie FonderCarnegie Fonder
Publicerad

Av fyra anställda som nämns i inledningen av Carnegie Fonders färska nyhetsbrev är två inriktade på hållbarhet.

Torbjörn Isacson

Anna Strömberg tar i februari över förvaltningen av Svanenmärkta CF Tillväxt Sverige, som ska byta namn till Carnegie All Cap, och tillträder dessutom en nyinrättad position som hållbarhetsansvarig. David Östman tillträder som hållbarhetsanalytiker.

– Även om bara en av dem är en ren nyrekrytering så finns det helt klart att signalvärde i det, säger Erik Amcoff, kommunikationsansvarig på Carnegie Fonder.

– Att vi stärker oss inom hållbarhetsområdet förväntas både från myndigheter och kunder. Förvaltarna själva har också identifierat hållbarhet som ett allt viktigare område.

Annons

Anna Strömberg som ska bli ny hållbarhetsansvarig har under flera år arbetat med både hållbarhetsfrågor och fondförvaltning på Catella Fonder. David Östman har mångårig erfarenhet som risk- och affärsanalytiker och är en av Sveriges första certifierade hållbarhetsanalytiker, CESGA.

– Det är många som anställt en hållbarhetsansvarig före oss. Men vi har först velat få ut det i hela organisationen, så att det inte bara är en person som arbetar med hållbarhet. I stort sett hela företaget måste kontinuerligt arbeta med de här frågorna, säger Erik Amcoff, som även är ledamot i Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar.

Carnegie Fonder började så smått med hållbarhetsarbete redan 2004, när det främst handlade om att ett externt bolag kontrollerade att fondernas innehav levde upp till FN Global Compact. Sedan har det länge främst handlat om att exkludera vissa branscher.

Annons

Men medan det för några år sedan var främst Erik Amcoff som jobbade med hållbarhetsfrågor, så inkluderar det nu alla delar av organisationen, förvaltning, försäljning, administration, risk, compliance, marknadsföring, ledning och styrelse.

– Även om det är en viktig del i marknadsföringen så är det en ännu viktigare del av själva förvaltningen. Vår investeringsfilosofi är långsiktig och försiktig, och då är hållbarhetsrisker en allt viktigare del av förvaltarnas analys.

Många institutionella och professionella kunder vill veta exakt hur en förvaltare som Carnegie Fonder integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

Annons

– Numera måste alla investeringar föregås av både finansiella och hållbarhetsfrågor. Det går inte att som en del förvaltare kunde göra tidigare, att göra en finansiell analys som kommer fram till ett köpbeslut och sedan i princip i efterhand klistra på en hållbarhetsetikett. Våra andelsägare och partners ska veta att hållbarhetsfrågorna kommer in tidigare i arbetet och att de är med hela vägen, från den initiala analysen och under alla år som vi kan vara investerade i ett bolag.

Den starka ESG-trenden på aktiemarknaden, där mycket kapital jagar ett mindre antal bolag, har också lett till att allt fler varnar för bubbeltendenser.

– När man följer bolagen som våra förvaltare gör kan man ibland upptäcka att bolag kan hamna fel här. Väldigt många talar exempelvis om att köpa Nibe tack vare ESG-trenden. Men analytikerna på banken Carnegie har kommit fram till att Nibe inte alls är särskilt hållbart enligt EU:s nya direktiv, den så kallade taxonomin.

– En annan ögonöppnare för mig är att ett bolag som finländska Outokumpu kan vara väldigt hållbart. Många förvaltare kan i princip med automatik exkludera stålbolag. Men en väldigt stor andel av Outokumpus insatsvaror är återvunnet skrot. Så Outokumpu kan på sikt vara en vinnare medan Nibe inte är det, men så ser det inte riktigt ut i dag.

Under senare år har hållbarhetsfrågorna fått ökad vikt också på kreditsidan, där mängden så kallat gröna obligationer exempelvis ökat kraftigt

– Kreditsidan är minst lika intressant som aktiesidan, säger Erik Amcoff.

– Där kan man verkligen påverka vart pengarna går.

Annons