Rättstvist

Carnegie bestrider stämning

Carnegie anlitar advokatfirman Vinge i striden mot Prosolvias grundare Morgan Herou. Samtliga fordringsägare har fått fullt betalt i konkursen och pengar finns över till utdelning i "Sveriges mest lyckade konkurs”, enligt likvidatorn.

Uppdaterad 2018-12-14
Publicerad 2018-12-14

Carnegie Investment Bank bestrider, genom ombuden Jonas Eklund och Jakob Hobér från advokatfirman Vinge, stämningen rörande Prosolvia-aktier till ett värde om cirka 14 miljoner kronor.

Morgan Herou var en av två grundare till Prosolvia. När Prosolvia skulle börsintroduceras 1997 fick Carnegie Investment Bank uppdraget att ansvara för börsprospektet. Nu pågår en ägarstridmellan Morgan Herou och Carnegie Investment Bank om 1 386 660 Prosolvia-aktier värda 13 866 600 kronor.

Ombuden skriver i yttrandet till tingsrätten att Carnegie Investment bank bestrider Morgan Herous yrkande då aktierna har förvärvats av banken som ”är rättmätig ägare av aktierna”.

Med anledning av storhelgerna som är i antågande och "behovet av inläsning av målet samt avstämning med klienten” ber ombuden om anstånd med att utveckla grunderna för bestridandet och önskar att få inkomma med ett fullständigt svaromål den 31 januari.

När Prosolivas konkurs uppmärksammades 1998 åtalades Morgan Herou tillsammans med medgrundaren Dan Lejerskär för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. De båda friades av tingsrätten 2005.

Den långdragna konkursen i Prosolvia avslutades efter 20 år, den 18 april 2018, i Göteborgs tingsrätt. Konkursen avslutades med ett överskott på 206,5 miljoner kronor efter utdelning till Prosolvias borgenärer om 286 miljoner kronor och därefter trädde bolaget i likvidation. Bolagets likvidator Lars Zetterberg har berättat för Realtid.se att Prosolvias aktier är värda drygt tio kronor styck. Totalt finns det 13 miljoner aktier i Prosolvia AB. Samtliga fordringsägare har fått fullt betalt i konkursen och det blev pengar över till en utdelning. Han uppger att ”detta säkerligen är Sveriges mest lyckade konkurs”.

Platsannonser