Johan Carlström Foto (montage): Fingerprints
Ekobrott

Carlström kräver ersättning för nedlagd åtalspunkt

Fingerprints storägare Johan Carlström kräver ersättning och en frikännande dom efter åklagarens nedlagda åtalspunkt om grovt insiderbrott. Det gillar inte åklagaren som pekar på att det kommer ta "betydande tid" för både domstol och åklagare.

Publicerad 2019-10-31

Nu kräver Fingerprints tidigare vd, grundare och storägare Johan Carlström att domstolen ska meddela en frikännande dom avseende en nedlagd åtalspunkt. Han vill att det ska ske genom en deldom, men åklagaren är kritisk.

Johan Carlström misstänks för grova insiderbrott. I januari i år lade Jonas Myrdal ned en av åtalspunkterna, vilken gäller grovt insiderbrott. Kvar finns sex andra misstankar om grovt insiderbrott där åklagaren yrkar att 4,4 miljoner kronor ska förverkas som utbyte för brott. Åklagaren yrkar även om näringsförbud på fem år.

Det är på grund av den nedlagda åtalspunkten som Johan Carlström nu yrkar om en frikännande dom och ersättning för rättegångskostnader.

Åklagare Jonas Myrdal är kritisk och skriver i ett mejl till domstolen att ”det saknas förutsättningar att genom deldom meddela frikännande dom rörande den nedlagda åtalspunkten”. Han menar att det är svårt att avgöra hur stor del av Carlströms rättegångskostnader som kan kopplas till den aktuella punkten och även hur stor total tid som varit befogad att lägga mer på målet fram till nedläggningsbeslutet.

”Klart är dock att den aktuella punkten är relativt liten, sett till åtalet i sin helhet…”, skriver åklagaren och menar att den i vart fall inte kan ha motiverat en sjundedel av nedlagd tid.

”Därmed vore det tveklöst till nackdel för målets handläggning beträffande rättegångskostnaderna om denna del avgjordes nu. Att på ett rimligt och korrekt sätt bedöma frågan om rättegångskostnader skulle ta betydande tid för undertecknad och rimligen även för tingsrätten”, skriver Jonas Myrdal och poängterar att detta är skäl nog att inte meddela deldom. 

Det har gått sju år sedan de misstänkta brotten ägde rum och tre år har gått sedan åtal väcktes mot Johan Carlström. 

Tonläget i skriftväxlingarna mellan åklagare, försvarare och domstol är märkbart irriterat. Åklagaren har velat få till en rättegång så snart som möjligt men förhandlingarna har ställts in gång på gång. Den senaste inplanerade huvudförhandlingen skulle äga rum i mars i år men Johan Carlströms försvarare Per E Samuelsson ville skjuta upp förhandlingarna då den nye åklagaren, Jonas Myrdal lämnat in ny bevisning i form av ljudfiler.

Stockholms tingsrätt försökte få till en huvudförhandling under hösten men på grund av en inplanerad operation fungerade inte datumen för Johan Carlström och Per E Samuelsson.

Johan Carlström förnekar brott i samtliga resterande sex åtalspunkter. Han menar bland annat att information som han har haft inte har utgjort insiderinformation. Och att han varit övertygad om detta vid hans transaktioner. Han menar även att han inte haft den information som ledde fram till en vinstvarning kort efter hans förvärv av aktier. Han pekar dessutom på, vid en åtalspunkt, att han inte sålt de förvärvade aktierna och därmed inte tagit del av den påstådda vinsten samt att han vid ett annat förvärv såg sina warranter bli värdelösa där han istället åsamkades en förlust på omkring 8 miljoner kronor. 

Förhandlingen i Stockholms tingsrätt ska nu äga rum i slutet av januari. Totalt rör det sig om 14 förhandlingsdagar.

Misstankarna
  • Enligt åklagarens misstankar ska Johan Carlström i februari 2013 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter den 25-26 februari 2013 och den 5 mars 2013 köpt totalt 475 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 1 277 000 kronor.

Informationen om ordern offentliggjordes sedan den 11 mars 2013. 

  • Han ska även i juli 2013 fått insiderinformation gällande en försäljningsprognos för tredje kvartalet 2013 samt för helåret 2013 för Fingerprint Cards AB. Den 11 juli 2013 och den 16 juli 2013 sålde han totalt 196 456 aktier i bolaget för sammanlagt 9 915 000 kronor (exklusive courtage). 

Informationen offentliggjordes den 2 augusti 2013. 

  • Johan Carlström kan, enligt åtalet, i augusti 2013 fått insiderinformation dels gällande Fujitsus lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB, dels gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från CrucialTec. Den 9 augusti 2013 har han köpt 41 900 aktier i Fingerprint Cards AB för 1 862 000 kr och 900 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för 1 961 000 kr (exklusive courtage). 

Informationen avseende Fujitsus lansering offentliggjordes den 19 augusti 2013 och beträffande en ny order från CrucialTec den 21 augusti 2013. 

  • I augusti 2013 har Johan Carlström fått insiderinformation gällande Pantechs lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB. Han har därefter mellan den 9-23 augusti, vid fyra tillfällen, köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB  för sammanlagt 10 489 000 kronor (exklusive courtage) 

Informationen offentliggjordes den 28 augusti 2013. 

  • Johan Carlström har, enligt åtalet, fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies i augusti och september 2013. Han har därefter den 5-6 september 2013 och den 9 september 2013 köpt totalt 2 615 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 10 356 171 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 13 september 2013. 

  • Johan Carlström har i mars 2014 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB under fem tillfällen i mars köpt aktier för sammanlagt 10 034 000 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 26 mars 2014. 

Platsannonser