S:t Görans Sjukhus i Stockholm drivs av Capio.
M&A

Capios styrelse nobbar franskt bud

Den franska vårdjätten Ramsay GDS har under fredagen lagt ett bud på den svenska vårdkoncernen Capio. Nu avvisar Capios styrelse det icke förankrade budet som uppgår till 48,50 kronor per aktie.

Uppdaterad 2018-07-13
Publicerad 2018-07-13

Budet som offentliggjorts idag fredag den 13 juli innebär att Ramsay GDS erbjuder aktieägarna i Capio att sälja samtliga sina aktier till Ramsay till ett pris på 48,50 kronor per aktie. Budet motsvarar en premie på cirka 16 procent jämfört med torsdagens stängningskurs på 41,80 kronor.

Budet är villkorat av att erbjudandet accepteras av ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier. Ramsay har varit i kontakt med Capios styrelse, men valde att offentliggöra budet utan någon rekommendation från den.

 

Capios styrelse avvisar enhälligt budet då den anser att det inte tillräckligt väl avspeglar Capios fundamentala värde, skriver bolaget i ett pressmeddelande och motiverar avslaget på följande sätt:

“Styrelsen kommer att offentliggöra sitt formella ställningstagande gällande budet i enlighet med take-over-reglerna, inklusive bakgrunden till sitt avvisande av budet, senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Styrelsen tar dock tillfället i akt att redan i detta meddelande inkludera några överväganden till varför styrelsen har avvisat budet.

Capio har idag en stark bas i Modern Medicin och en strategisk inriktning mot digitalisering och specialisering. Styrelsen anser att en möjlig ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har potential att väsentligt förstärka förmågan att snabbt leverera i enlighet med Capios strategiska fokus och driva aktieägarvärde.

I Norden har Capio genom sin sammanhållna digitala och fysiska plattform en framträdande position för att driva sjukvårdens digitalisering. Plattformen har introducerats i den svenska primärvården där Capio har 900 000 listade patienter och i nästa steg lanseras den i Norge. Capio har också relativt sett mer specialiserade verksamheter i de nordiska länderna och en nationell närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Detta möjliggör för bolaget att snabbt expandera anpassade patienterbjudanden och sammanhållna vårdkedjor i de nordiska länderna. Specialiseringen kommer att stödjas ytterligare genom ett fortsatt fokus på förvärv. Den nordiska sjukvårdsmarknaden är fragmenterad och erbjuder ett flertal konsolideringsmöjligheter som kommer att driva tillväxten ytterligare.”

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling har anlitats som legal rådgivare och Fogel&Partners har anlitats som kommunikationsrådgivare åt Capios styrelse.

Platsannonser