Annons

Annons

Capio säljer franska verksamheten

Den svenska vårdkoncernen Capio säljer den franska verksamheten till Vivalto Santé. Dessutom intensifierar bolaget arbetet med att avyttra sin tyska verksamhet.

Köpeskillingen för den föreslagna franska transaktionen utgörs av ett initialt rörelsevärde om 425 miljoner euro plus en tilläggsköpeskilling avhängig det finansiella resultatet för 2018, upp till ett totalt rörelsevärde om 455 miljoner euro, skriver Capio i ett pressmeddelande.

“Det avsedda förvärvet är bindande för Vivalto samt fullt finansierat. Den föreslagna transaktionen skulle accelerera positione­ringen mot de mindre kapitalintensiva nordiska verksamheterna och bygga vidare på Capios ledande positioner för att ytterligare driva tillväxt och aktieägar­värde. Fullföljandet av transaktionen är beroende av vissa villkor, däribland godkännande av Capios aktieägare vid en extra bolags­stämma som kommer att sammankallas i vederbörlig ordning, i enlighet med de svenska takeoverreglerna”, skriver bolaget vidare.

– Genom den föreslagna transaktionen skulle vi säkerställa ett attraktivt pris för vår franska verksam­het, vilket möjliggör för Capio att accelerera sitt fokus på de mindre kapitalintensiva nordiska verksam­heterna och bygga vidare på sina nuvarande ledande positioner för att driva ytterligare tillväxt på en starkt fragmenterad marknad med hjälp av specialisering och digitalisering. Den avsedda kombinationen av Capio Frankrike och Vivalto skapar också en stark vårdgivare som blir den tredje största privata aktören i Frankrike. Genom sin ledande position inom Modern Medicin och Rapid Recovery kommer Capio Frankrike att bidra till en snabbare spridning av sitt medicinska kunnande, till nytta för det nya företaget, säger Thomas Berglund, Capios vd och koncernchef.

Annons

Annons

Den franska verksamheten står för 35 procent av Capiokoncernens omsättning.

“Likviden från transaktionen kommer att stärka Capios kapitalstruktur och väsentligt förstärka ledningens förmåga att leverera i enlighet med Capios strategiska fokus och driva aktieägarvärde inom de mindre kapitalintensiva nordiska verksamheterna”, skriver bolaget.

Vidare flaggar Capio för att en försäljning av den tyska verksamheten kommer allt närmare.

“Capio fortsätter att utvärdera alternativ för den tyska verksamheten och avser att intensifiera arbetet med att avyttra denna verksamhet med start i början av september. Capio kommer att återkomma med mer information så snart sådan finns tillgänglig.”

PJT Partners har anlitats som enda finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling och Allen & Overy som legala rådgivare samt Fogel & Partners som kommunikationsrådgivare till Capio i transaktionen.

Transaktionen förväntas slutföras i slutet av december 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons