FinansNyhet

Byråstorlek avgör resultat på revisorsprovet

Publicerad

Andelen som klarar revisorsexamen hänger till stor del samman med storleken på den byrå tentanden är anställd. Ju större byrå, desto bättre resultat. Men Revisorsinspektionen anser inte att provets utformning behöver ändras i nuläget.

Miriam Istner-Byman

Under förra året skrev totalt 294 personer prov för revisorsexamen och av dessa fick 184 personer godkänt, vilket motsvarar 63 procent.

Statistiken visar att sannolikheten för att lyckas med revisorsexamen är betydligt större om tentanden har fått sin praktiska utbildning vid något av de sju största revisionsföretagen än vid något av de mindre revisionsföretagen.

73 procent av tentanderna som är anställda vid någon av de sju största revisionsfirmorna klarade provet i fjol med godkänt resultat, men endast 38 procent av de som är anställda vid någon av de övriga revisionsfirmorna.

Annons

Revisorsexamen testar främst frågeställningar kring revisorsrollen, revision och redovisning. Dessa tre områden svarar för cirka 80 procent av provets totala maxpoäng. Resterande frågor handlar vanligtvis om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt. En sammanställning av resultatet från proven under år 2018 visar att tentander från de sju stora revisionsföretagen erhåller i genomsnitt högre poäng på frågorna inom områdena revision och redovisning. För övriga områden är skillnaden inte lika markant.

Representanter från branschen har lyft fram att provets utformning och frågeställningarnas fokus ligger på redovisningsnormen IFRS, vilket kan vara en förklaring till sämre resultat av tentanderna från de övriga revisionsföretagen. Detta på grund av att dessa tentander främst arbetar med företag som redovisar enligt K2 och K3.

En annan omständighet som lyfts upp av branschen som en förklaring är att de större revisionsföretagen har större resurser att lägga på utbildning och kan erbjuda en mer varierad klientportfölj. Därutöver kan de största revisionsföretagen dra fördelar av sina globala nätverk, strukturer och resurser för internutbildningen.

Annons

– En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på en stor, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor, säger Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen, till Realtid.

Revisorsinspektionen har gjort en översyn av provet och kommit fram till att provets utformning inte behöver ändras i nuläget då poängfördelningen är jämt fördelad mellan IFRS, K2 och K3.

Per Johansson hoppas att de nya utbildningskraven som Revisorsinspektionen har antagit ska bidra till att tentander från de mindre revisionsföretagen ges en mera strukturerad utbildning som i förlängningen kan innebära att fler klarar examen. Dessutom anser han att branschorganisationen FAR har en viktigt uppgift i att stödja de mindre revisionsföretagen genom att erbjuda utbildning och ge stöd i utformningen av utbildningsplanerna.

Annons
Annons