Fastigheter

Byggstart för norra Europas största arbetsplats för jurister

Castellum investerar 1,3 miljarder och påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i Nyhamnen i centrala Malmö. 

Publicerad 2020-05-04

Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020.

När bygganden är färdigställd kommer den att bestå av ca 26 500 kvm moderna lokaler varav ca 24 000 kvm kommer att hyras av Domstolsverket och inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Castellum avser att finansiera projektet med egna intjänade medel och outnyttjade krediter. Byggnaden  blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister.

– Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan. Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder , säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum, i en skriftlig kommentar.

Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år och preliminär inflyttning blir under slutet av 2022. Hyresavtalet med Domstolsverket är tecknat på 20 år och börjar löpa vid inflyttningen. Diskussioner förs även med potentiella hyresgäster för de övriga ca 2 500 kvm. Fullt uthyrd bedöms fastigheten generera en årlig hyresintäkt om ca 81 miljoner kronor. Byggnaden kommer certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivån Miljöbyggnad Guld med fokus på bland annat energieffektivitet och materialval. 

Platsannonser