Finans Nyhet

Byggbranschen räknar med boom

Publicerad

Sveriges Byggindustrier räknar med bättre tider under kommande år. Boomen kommer under 2006.

Lågkonjunkturen är över för byggandet. Den starka tillväxten i svensk ekonomi gör att bygginvesteringarna väntas öka något under 2004 och 2005. Men först under 2006 tar byggandet ordentlig fart, visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier.

– Vi räknar med att det påbörjas 24.500 lägenheter i år, och de kommande åren stabiliseras byggandet på denna nivå, säger Peter Stoltz, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

De stigande räntorna kommer att dämpa nyproduktionen av småhus och bostadsrätter, anser Sveriges Byggindustier. Idag är den lägsta bostadsräntan omkring 3,5 procent men mot slutet av 2006 har den sannolikt ökat till 5,5 procent. För ett givet bostadslån innebär det en fördyrning med närmare 60 procent. Denna effekt lindras av att hushållens inkomster stiger något samt av att det i dagsläget inte finns några prisbubblor på bostadsmarknaden.

Annons

Som en konsekvens av de ökade bygginvesteringarna beräknas sysselsättningen i branschen öka med 10.000 personer under 2004-2006.

Sveriges Byggindustriers bedömning bygger på att svensk ekonomi är inne i en stark uppgångsfas. I år växer ekonomin med omkring 3,5 procent, vilket är avsevärt över den långsiktiga tillväxtförmågan i ekonomi. Tillväxten dämpas något under 2005 och 2006, men högkonjunkturen håller i sig, tror Sveriges Byggindustrier.

(TT)/

Annons
Annons