Konjunktur

Business Sweden: "Vi har det värsta bakom oss"

Världens samlade BNP bedöms vara tillbaka på förkrisnivå andra halvåret 2021, mycket tack vare en stark återhämtning i Asien och i viss utsträckning Nordamerika.

Publicerad 2020-09-23

Business Swedens senaste prognos för de globala ekonomiska utsikterna och svensk export visar att en fortsatt stor osäkerhet i omvärlden tynger svensk export. 

–  Osäkerheten kring utvecklingen av pandemin är dock fortsatt stor men som det ser ut nu, trots ökande smittspridning i flera länder, kommer man sannolikt kunna undvika nya omfattande restriktioner och nedstängningar av hela samhällen. Det betyder att vi väntar oss en fortsatt återhämtning i den globala ekonomin framöver, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden i en skriftlig kommentar.

De värsta effekterna av pandemin är troligtvis överspelade, men återhämtningen i Europa släpar efter konstaterar Lena Sellgren. Otåligheten att lätta på restriktioner är även överhängande vilket riskerar att fördröja återhämtningen.

– Det mesta talar för att vi har det värsta bakom oss men det dröjer in på 2022 innan den europeiska ekonomin är tillbaka på förkrisnivå. Det slår naturligtvis hårt på den svenska exporten då mer än 70 procent går till Europa. Det finns dock vissa ljuspunkter, framför allt kring tjänsteexporten som väntas ta mer fart i takt med pågående 5G-uppgraderingen, fortsätter Lena Sellgren.

Om nya omfattande restriktioner och nedstängningar av hela samhällen kan undvikas under hösten förväntas 40 procent av världens länder ha återhämtat sig under nästa år. Året därpå förväntas 80 procent ha nått upp till förkrisnivå.

Platsannonser