Annons

Annons

Bures substansvärde ökar med 7,5 procent

Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde med 7,5 procent. Värdeuppgången i portföljbolaget Mycronic stod för huvuddelen av tillväxten.

Substansvärdet var 120,02 kronor per aktie jämfört med 111,69 kronor vid årsskiftet, vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.

Bures substansvärde var 8 321 miljoner kronor jämfört med 7 743 miljoner kronor vid årsskiftet. Totalavkastningen för Bureaktien var -6,5 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,5 procent.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 495 miljoner kronor under det första kvartalet 2018, jämfört med 13 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultatet per aktie uppgick till 7,13 kronor, jämfört med 0,19 kronor.

Annons

Annons

Implementeringen av IFRS 9 – Finansiella instrument har resulterat i en ökning av substansvärdet med 56 miljoner kronor. Reversering av tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri International har ökat substansvärdet med ytterligare 50 miljoner kronor.

“Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde per aktie med 7,5 procent, att jämföra med SIX Return Index som föll med 0,5 procent. Värdeuppgången i Mycronic stod för huvuddelen av denna tillväxt. En stark avslutning på 2017 samt en fortsatt positiv guidning för 2018 bidrog till att Mycronics aktiekurs steg med över 25 procent under kvartalet. Bures totalavkastning sjönk däremot under kvartalet med 6,5 procent vilket följaktligen medförde att den så kallade substansrabatten tyvärr ökade. Efter periodens utgång har dock aktiekursen återhämtat sig något.

En nyhet i denna kvartalsrapport är att Bures onoterade innehav är upptagna till marknadsvärde. Bakgrunden är en förändring av redovisningsreglerna. Total effekt i kvartalet uppgår till +56 miljoner kronor. Därtill har vi även reverserat en tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri med totalt 50 miljoner kronor. Mercuri har under de senaste två åren återvänt till tillväxt, stabiliserat resultatnivån samt kraftigt förbättrat sin finansiella position”, skriver Henrik Blomquist i vd-kommentaren.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons