Annons

Annons

Bures substansvärde ökar kraftigt

Investmentbolaget Bures substansvärde per aktie steg med 21,5 procent under det tredje kvartalet. Kraftiga uppgångar i de största portföljbolagen Mycronic och Vitrolife står bakom ökningen.

Substansvärdet var 126,50 kronor per aktie jämfört med 101,74 kronor vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent.

Bures substansvärde var 8,8 miljarder kronor jämfört med 7,1 miljarder kronor vid årsskiftet.

Totalavkastningen för Bureaktien var 10,2 procent för perioden januari-september 2017. Det kan jämföras med SIX Return Index som steg med 12,5 procent.

Annons

Annons

Koncernens resultat efter skatt för årets tre första kvartal uppgick till 1 864 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 178 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultatet per aktie uppgick till 26,88 kronor, jämfört med 31,41 kronor.

“Flera av portföljbolagen har redovisat fina delårsrapporter. Mycronics rörelseresultat var i kvartalet något lägre än förra året men sett över nio månader är rörelseresultatet upp 87 procent. Lägg därtill en rekordstor orderingång inom bolagets båda affärsområden. Vitrolife uppnådde en milstolpe i bolagets historia då bolagets omsättning för första gången översteg 1 miljard kronor, sett över rullande 12 månader. Mycket glädjande var att Mercuri efter flera år med negativ omsättningstillväxt nu har lyckats bryta den trenden. YTD har Mercuris omsättning stigit med cirka 5 procent jämfört med föregående år”, skriver Bures vd Henrik Blomquist i en kommentar till delårsrapporten.

Värdet på noterade portföljbolag ökade under årets nio första månader med 1 754 miljoner kronor till 7 302 miljoner kronor.

Värdet på onoterade portföljbolag minskade med 99 miljoner kronor till 526 miljoner kronor jämfört med 625 miljoner kronor vid utgången av 2016. Värdeförändringen förklaras främst av avyttringen av aktierna i Catella och Vigmed Holding samt överföring av likvida medel från Investment AB Bure till moderbolaget.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons