Lars Uppsäll har varit vd för Burenstam & Partners under ett år. Foto: Burenstam & Partners
Finans

"Burenstam & Partners kommer att växa ännu snabbare"

Lars Uppsäll, vd för Burenstam & Partners, berättar om första året som vd för den oberoende kapitalförvaltaren, om den extrautdelning som nyligen gjorts, om sin syn på de skärpta kraven på finansmarknaden och om robotrådgivning.

Uppdaterad 2017-10-16
Publicerad 2017-10-16

Längs med Nybrogatan i Stockholm trängs flera finansbolag ett stenkast från pulsen på Östermalmstorg. Det är tisdag, strax efter lunchtid då rörelserna in och ut från den nya Saluhallen på torget är stor. Längre ned på gatan, inte långt från Dramatens portar, sitter kapitalförvaltaren Burenstam & Partners.

Vd:n Lars Uppsäll tillträdde sin post för ett år sedan då grundaren Mariana Burenstam Linder lämnade över vd-rollen efter 12 år.

Hur har detta år varit?

- Det är kul, inspirerande och mycket att göra. Det är otroligt kul att se uppbackningen internt och se hur alla klev fram. Jag är otroligt stolt över hur andra tagit ansvar och jag tror att vi tagit ganska många kliv under året. Mycket börjar falla på plats rent organisatoriskt, säger Lars Uppsäll till Realtid.se.

Tidigare var ledningsgruppen liten med tre personer där Lars Uppsäll var en av dessa tre. Men bolaget började få växtvärk där ledningen inte räckte till, berättar Lars Uppsäll som själv hade ansvaret för alla rådgivare och personalansvar för både Göteborg och Malmö.

- Ansvar på distans är alltid svårt. Det var en lärdom som vi gjorde något med. Nu är vi en större och starkare ledningsgrupp än tidigare och har fördelat ansvaret med lokala ledare både i Göteborg och Malmö.

Till Malmö rekryterade Burenstam & Partners Joakim Jidemo till rollen som regionchef. I Göteborg fick den teamansvarige Marie Hagström ett större ansvar och blev regionchef. I ledningsgruppen sitter nu Merit Rodén som tog över som cfo, rådgivningschefen Eva Andersson och Magnus Segerfors som är executive partner. Magnus Segerfors och Lars Uppsäll var kvar från den tidigare ledningsgruppen. 

Lars Uppsäll har arbetat på Burenstam & Partners under nio år och dessförinnan arbetade han för Acta Kapitalförvaltning under cirka sex år bland annat som investeringsrådgivare, chef för telemarketingavdelningen och slutligen som kontorschef då han startade upp Danderydkontoret 2005. På Burenstam & Partners gick han först in i rollen som ledare som senare utvecklades till operativ chef och nu vd i bolaget.

- Egentligen har det varit en utveckling av både mig och bolaget där vi lagt sten på sten. Det är mer en flytande övergång. Jag och min företrädare har pratat om när hon inte längre är vd att det skulle vara lämpligt att jag skulle vara den som efterträder henne. När det väl hände gick det väldigt snabbt. Man kan inte sitta kvar i ledingsposition när man tagit det beslutet, förklarar Lars Uppsäll.

Har du lett bolaget i hennes fotspår?

- Som jag ser det så har vi gått och gjort fotspår tillsammans och sedan har hon klivit av och jag har fortsatt. Det är klart att det blir en del förändringar men det hade det blivit även om hon hade varit kvar som vd. Ett bolag utvecklas hela tiden. Jag skulle säga att jag har fortsatt i samma stil men inte i någons fotspår utan här är det otrampad mark. 

Vad ledde dig till Burenstam & Partners?

- Jag ville arbeta mer på kundens sida, mer transparent och öppet. Jag tog kontakt med Mariana i samband med att de sökte folk 2007-2008. Vi var sju-åtta stycken som började i det årsskiftet och vid den tidpunkten hade Burenstam & Partners fyra medarbetare innan så det var en ordentligt tillökning. I dag är vi drygt 30 personer.

Lars Uppsäll berättar att Burenstam & Partners planerar att bli fler samt att bolaget har växt mer i år än vad man tidigare har gjort och kommer att växa ännu snabbare, räknat på antal anställda och ”förhoppningsvis" per antal kunder.

På hemsidan marknadsförs Burenstam & Partners sig som en annorlunda kapitalförvaltning. Vad menar ni med detta?

- Enkelt förklarat: Kunderna vet vad de betalar för hos oss. Det är få kunder som vet på andra ställen. Vår prismodell är transparent där kunderna får en faktura antingen direkt hem i brevlådan eller att vi publicerar på kundportalen där det också framgår när vi får provisioner. Vi har alltid arbetat med att de provisioner som vi får går kunderna till del.

Av bokslutet för 2016 framgår det att Burenstam & Partners stadigt ökat rörelseintäkterna sedan 2012. Senast landade rörelseintäkterna på drygt 59 miljoner kronor. Detta kan jämföras med rörelseintäkterna om 26 miljoner kronor år 2012. 

Enligt Lars Uppsäll beror ökningen på två saker.

- Intäkterna är kopplade till en procent av de volymer som vi förvaltar. När kunderna har bra avkastning så ökar intäkterna. Sedan har vi även fått förnyat förtroende från befintliga kunder men även nya kunder som kommit till oss.

Största ägaren i Burenstam & Partners är norska placeringsrådgivaren Formuesforvaltning, som äger 80 procent av aktierna sedan 2007. Resterande 20 procent äger personalen i Burenstam & Partners.

I maj i år delades 2,7 miljoner kronor ut till ägarna men så sent som i slutet av september beslutade bolaget om en extrautdelning om 5,2 miljoner kronor.

- Vi har jobbat med en tillväxtplan inför de närmsta åren. Vi ser samtidigt att vi har väldigt mycket kapital, vi är överkapitaliserade. Flera i personalen är delägare och vi ville komma ut med ett nytt erbjudande. Det har även kommit till lite folk under åren och vissa som varit ägare sedan förut vill öka sitt ägande. Då var det onödigt att man köper kontanter i bolaget i överdriven utsträckning. Vi ska alltid vara överkapitaliserade men när det gått väldigt många bra år så gjorde vi nu en utdelning.

Eget kapital i Burenstam & Partners uppgick vid årsskiftet till 31,9 miljoner kronor. 

Förvaltat kapital uppgår i dag till cirka 63 miljarder kronor.

Varför väljer kunderna er?

- Jag tror att det är för att vi har ett väldigt stort kundfokus. Ett bra kriterie i val av rådgivare är att känna på företagskulturen. I vår företagskultur är kunden i centrum. Om vi blir oense om något här så handlar det oftast om vad som är bäst för kunden. Det tror jag inte att du har någon annanstans. Det märker jag på rekryteringsintervjuer. Många gånger tänker man utifrån ett företagsperspektiv och inte utifrån ett kundperspektiv.

Lars Uppsäll förklarar även de ökade it-kostnaderna i företaget och menar att Burenstam & Partners försöker att ta bort så mycket tid som möjligt från administrationen för att skapa tid för kunderna. Burenstam & Partners har öven satsat en hel del på rapportering till kunderna där kunderna ska kunna läsa hur det går för kapitalet och hur det har gått från start.

Vi kommer in på den nya teknologin och på Nordea som är den första storbanken som använder sig av robotrådgivare. Lars Uppsäll medger att han inte tittat på Nordeas robotrådgivare men att han överlag upplever att det kan vara en bra lösning för en stor del av bankernas kunder, men inte för alla.

- Jag är inte säker på att det är en lösning för alla som är kunder i banken i dag. Det som jag har sett så långt när det gäller robot-sidan så tror jag inte att man har knäckt koden på hur man hjälper dem som verkligen behöver en rådgivare, för dem som inte själva kommer att ta sig in och svara på dessa frågor. Det är kunder som är intresserade som kommer att göra detta, samma personer som kan tänka sig att göra detta själva. Det är dessa som kommer att använda sig av en robotrådgivare snarare än de som gärna vill sitta fysiskt och diskutera för det kan man inte göra med en robot.

På Burenstam & Partners är det dock inte aktuellt med robotrådgivare.

- Vi hamnar i mer komplexa diskussioner om hur man ska göra med egendomar inom familjer, vem som ska ta över familjeföretaget. Här finns det ingen rätt och fel fråga, det går inte att bygga algoritmer kring detta. Det är svårt i dag för en dator att ge den rådgivningen. Det finns artificiell intelligens som jag vet att vissa aktörer arbetar med och jag vet inte hur långt bort det ligger där, det är utanför mitt område, säger Lars Uppsäll.

I januari träder Mifid 2 i kraft vilket betyder en del förändringar på finansmarknaden, även för Burenstam & Partners som är en oberoende kapitalförvaltare. 

- Det finns både positivt och negativt i lagstiftningen men om vi tar det som jag tycker är positivt är att när det kommer till oberoende så kommer det en definition av det. Det har egentligen varit svårt tidigare om man inte haft känningar vilka som är seriösa eller vad olika aktörer står för genom att gå in på en hemsida och kunna utifrån texten utläsa det. Alla som är fristående har varit oberoende på ett eller annat sätt.

Enligt det nya regelverket kan inte en oberoende rådgivare ta emot och behålla provisioner. I Sverige går det inte heller att ha egna produkter som en oberoende rådgivare. 

- Detta är två ganska fundamentala delar som kommer att göra att det inte finns så många oberoende rådgivare kvar efter årsskiftet. Det bli mycket tydligare vad oberoende är. Jag tycker också att det är positivt att man har ställt krav på att det ska finnas en bra urvalsprocess av förvaltare. Detta innebär kvalité.

Men det finns även sådant som Lars Uppsäll anser är mindre bra med de nya regelverken.

- Det finns mycket information och transparenskrav och det har varit en trend under en lång tid. Det blir mer och mer som när man ska godkänna iphonevillkoren att man skrollar längst ned och klickar i att man har läst och går vidare. Jag tror att detta är en trend man kommer att se. Jag tycker också att det är väldigt mycket fokus på kostnader och då är det inget krav på kvalitén. För mycket fokus på kostnaderna så blir kvalitén lidande.

Han tror dock inte att de nya regelkraven kommer att påverka Burenstam & Partners så mycket då företaget redan har ”mycket av detta på plats”.

- Tyvärr har inte EU helt tittat på våran affärsmodell och sagt att detta är oberoende. Tittar man på den delen av oberoende så tror jag inte att kunderna kommer att märka någon större skillnad hos oss. Däremot är det små förändringar som vi måste göra på ganska många områden just när det gäller information och rapportering samt uppdatering av rutiner. Vi arbetar naturligtvis med för att få dessa förändringar på plats. 

Lars Uppsäll återkommer till att Burenstam & Partners redan tidigare arbetar mycket med transparens och hänvisar till att han märker en stor skillnad när han träffar personer vid rekryteringar och på dem som redan arbetar på företaget. 

- Tidigare har det varit personer som undrat hur det ska gå att få in kunder när man ska tala om exakt vad man tagit betalt för. Det är ett stort hinder att komma över. Våra kunder är rätt tacksamma och trygga med den här modellen.

Vilka konsulttjänster köper ni in?

- Vi har en del konsulter på it-området. Det är bra eftersom man kan öka och minska kapaciteten efter behov. Sedan använder jag en del konsulter vid rådfrågning av regelverk för att ta reda på om vi har tolkat dessa rätt. Det är också ett bra sätt för oss att få en känsla för hur resten av marknaden tolkar regelverkena som kommer. Vi har en del kompetens internt också. Vi tar inte allt på konsult. Vi gör en tolkning, en förändring och sedan innan vi implementerar den så vill vi kolla att den är korrekt. Under de två senaste åren har vi arbetat med tre konsulter. Två av dessa arbetar vi närmare med nu i olika frågor. Det är rätt bra om man arbetar med dem som man redan känner så att de vet vilken verksamhet man bedriver och inte behöver sätta sig in i verksamheten varje gång.

När Mariana Burenstam Linder lämnade vd-posten aviserade hon att företaget skulle byta namn i samband med att hon lämnade. Men detta har senare ändrats.

- Den ursprungliga planen i samband med vd-skiftet var att bolaget skulle byta varumärke senast våren 2018. Men efter en dialog med grundaren under sommaren har vi  kommit fram till att vi kan behålla bolagsnamnet en tid framåt. Det vore ju oerhört synd om det varumärke som troligen starkast förknippas med oberoende rådgivning försvann när det nu kommer en definition av vad oberoende innebär.

Var är Burenstam & Partners om fem år?

- En oberoende förmögenhetsrådgivare och vi har representation i Stockholm, Göteborg och Malmö precis som i dag. Verksamheten kanske är större och vi kommer fortfarande vara nära våra kunder och vi kommer ha lite mer teknologi som backar upp så vi får bättre stöd och får mer tid att träffa kunderna, säger Lars Uppsäll.

Platsannonser