FinansNyhet

Bure bakom Sveriges första Spac på Nasdaq Stockholm 

"Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – Sveriges första Spac som avses noteras på Nasdaq Stockholm", säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure. Foto: TT
Publicerad

AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet.

Realtid.se

Bures avsikt är att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
 
—Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – Sveriges första Spac som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Genom ACQ skapar vi en struktur som är ny på den svenska marknaden. I USA finns liknande Spac-strukturer, men vi har anpassat ACQ efter svenska förhållanden och gjort den mer långsiktig och industriell i sin utformning. Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk, säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure i en presskommenterar:

Avsikten med ACQ är att ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor i samband med en notering och inom 36 månader och efter det förvärva ett onoterat bolag. Bure har för avsikt att investera 700 miljoner kronor i ACQ, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna
 
Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

Annons

Inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, däribland AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, har förbundit sig till att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Bures investering om 700 miljoner kronor i ACQ motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier.
 
Nasdaq Stockholm har bedömt att ACQ uppfyller gällande noteringskrav och första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
 
Skandinaviska Enskilda Banken har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta erbjudandet.
 
 

Annons