Stefan Edberg Foto:Case
Stefan Edberg Foto:Case
Juridik

Bud på Case avvisades av Edberg och Svensson

Coastline radar upp fyra tunga inviter och indikativa bud på Case som avvisades av Stefan Edberg och Fredrik Svensson. Samtliga bud betydligt högre än vad duon strax därefter betalade för bolaget. Samtidigt försöker Edberg och Svensson få domstolen att avvisa Coastlines stämning.

Uppdaterad 2016-12-22
Publicerad 2016-12-22

Det tidigare tennisproffset Stefan Edberg och Arvid Svensson-arvingen Fredrik Svensson stäms solidariskt på cirka 40,6 miljoner kronor, vilket Realtid.se tidigare rapporterat om liksom om duons svar på stämningen. Nu slår i sin tur en av minoritetsägarna tillbaka på Stefan Edbergs smash.

Kärnan i tvisten är bedömningen vilket marknadsvärde Case-bolaget har. Minoritetsägarna känner sig nämligen lurade av Stefan Edberg och Fredrik Svensson som tillsammans med andra ägare förvärvade Case genom det nybildade bolaget Proficio för 32 miljoner kronor och därmed blev majoritetsägare. Ett alldeles för lågt pris enligt minoritetsägarna som stod handfallna vid affären. De menar istället att marknadsvärdet borde ligga på 150 miljoner kronor, vilket Edberg och Svensson anser inte har någon verklighetsförankring.

Fyra tunga budgivare

Nu presenterar bolaget Coastline, som kontrolleras av en av minoritetsägarna, en lista på fyra tunga inviter och indikativa bud på Case Kapitalförvaltning strax innan Proficio förvärvade verksamheten.

Lux Nordic Wealth Management var intresserade att förvärva aktierna i Case Kapitalförvaltning under hösten 2014. Bolaget indikerade då en värdering om 80 miljoner kronor. Proficio med Svensson och Edberg i spetsen "hävdade dock att det inte förelåg något intresse av att sälja och avböjde fortsatta diskussioner".

BNP/Alfred Berg uttryckte samtidigt under hösten ett intresse av att förvärva aktierna i Case Kapitalförvaltning. "Svensson, Edberg och andra aktieägare anförde att det inte var någon idé att lägga bud och att det inte fanns något intresse av en försäljning".

Även Carnegie visade intresse av att köpa Case-aktierna under hösten 2014 och värderade bolaget till 80 miljoner kronor eller mer, enligt Coastlines inlaga till Stockholms tingsrätt.

Året efter, hösten 2015, lade det finska företaget United Bankers ett indikativt kontantbud på Case-aktierna uppgående till totalt 100 miljoner kronor, enligt Coastline. Även detta bud avvisades. Då detta bud var indikativt hade det kunnat bli högre om inte Svensson, Edberg och andra majoritetsägare i Proficio avvisat budet och avböjt fortsatta diskussioner, enligt Coastline.

"Svensson, Edberg och andra aktieägare i majoritetsägaren Proficio var kallsinniga och avvisade alla inviter och indikativa bud. De insåg naturligtvis att det var fullt möjligt att sälja aktierna i CK och därmed verksamheten till pris som väsentligt översteg proficios bud. De hade dock andra planer, och valde att försöka motivera sina åtgärder med stöd av inhämtade s.k fairness opinions".

Perlhagen sålde av, NHL-proffs förvärvade

I stället för att aktierna såldes utanför sfären ingick det nystartade bolaget Proficio ett avtal med Case Asset Management om överlåtelse av aktierna i Case Kapitalförvaltning den 22 december 2014, transaktionen fullbordades  6 juni 2015. Samtliga Case aktieägare var dock inte med i bildandet av Proficio och blev därmed minoritetsägare.

För att ytterligare stärka motiveringen att Case Kapitalförvaltning var värt mycket mer än vad Proficio betalade för bolaget hänvisar Coastline till tidigare transaktioner av aktier i bolaget. Bland annat till att Karl Perlhagen, riskkapitalbolaget Volatis grundare, sålde aktier i systerbolaget Case Asset Management till Stefan Edberg för ett pris som motsvarade ett värde på bolaget om cirka 190 miljoner kronor under våren 2011.

En betydligt färskare transaktion var när hockeyproffset Niklas Lidström, genom bolaget NL5 Invest, gick in i Proficio under 2015, då han fick betala ett pris som motsvarar ett värde om 80 miljoner kronor.

"Den eller de aktieägare som sålde aktier i Proficio till NL5 Invest gjorde en praktfull vinst, eftersom de själva åtkommit de underliggande värdena till ett avsevärt mycket lägre pris".

Fairness Opinions

Coastline pekar vidare på Edberg och Svenssons inhämtade fairness opinions från Deloitte och KPMG och menar att dessa inte är oberoende. Anledningen är att de "i huvudsak förlitat sig på information som lämnats av uppdragsgivaren". Coastline menar att det är den före detta vd:n Henrik Strömbom samt ekonomichefen Johan Andrassy, båda aktieägare i Proficio,  som försett Deloitte och KPMG med information.

Coastline pekar även på att uttalandena inte beaktar verksamhetens positiva utveckling under den senare delen av 2014 respektive under 2015 samt att revisionsbolagen friskriver sig från sina uttalanden samt klargjort att deras slutsatser blir felaktiga om informationen som de fått inte är korrekt och fullständig.

Coastline pekar även på flera felaktigheter i Stefan Edbergs och Fredriks Svenssons yttrande. Bland annat hänvisar Coastline till påståendet att Finansinspektionen begärt ändring i ägarleden. Bolaget menar att det bestrids och att det är felaktigt att "en förutsättning för att behålla tillståndet var att Bo Pettersson inte längre skulle vara delaktig i CAM, vare sig direkt eller indirekt". Att Svensson och Edberg vidtog åtgärden att bilda nytt bolag för gå ihop och köpa upp aktierna i Case var "antagligen att de helt enkelt inte gillade Bo Pettersson, men detta är inget som kan rättfärdiga åtgärden".

Ingen brain drain

Coastline hänvisar även till påståendet om att bolaget drabbats av så kallad brain drain där nyckelpersoner lämnade verksamheten eller bolaget under en kort tid och att bolaget under tid förlorade hälften av sina anställda, vilket Coastline bestrider och uppger att det handlade om tre yngre assistenter som lämnade bolaget.

Stefan Edberg och Fredrik Svensson har även uppgett att det har skett en kapitalflykt från investerare, vilket Coastline också bestrider.

I början av inlagan som lämnats in till tingsrätten skriver Coastline att bolaget ställer en säkerhet för de rättegångskostnader som man kan bli tvungen att betala i rättsprocessen. Coastline skriver dock att 5 miljoner kronor som Edberg och Fredrik Svensson begärt " är ett oskäligt högt belopp". Den proprieborgen som ställts uppgår till 1 miljon kronor. Borgensman är en annan av minoritetsägarna.

Edberg och Svensson vill avvisa Coastlines talan

Fredrik Svensson och Stefan Edberg rasar i ett yttrande några dagar senare och yrkar att Coastlines talan ska avvisas och hänvisar till att bolaget inte har råd att betala de 5 miljoner kronor som Edberg och Svensson begär i rättegångskostnader i det fall att domstolen går på deras linje. De anser att Coastlines talan ska avvisas av domstolen. De menar att minoritetsägarna som står bakom stämningen ska solidariskt betala Svenssons och Edbergs rättegångskostnader, det vill säga "en för alla, alla för en". Duon menar att miljonen inte räcker till och särskilt inte om målet senare går upp i högre instans, vilket det sannolikt gör.

"Sannolikt kommer rättegångskostnaderna för svarandena överstiga fem miljoner kronor, särskilt om målet prövas av högre instanser. Det föreligger därför inga skäl för att säkerheten ska avse ett lägre belopp än vad som framgår av svarandenas yrkande".

Hittills uppgår Stefan Edberg och Fredrik Svenssons rättegångskostnader till drygt 770.000 kronor, vilket fördelar sig med hälften var. Om Coastlines talan avvisas ska bolaget ersätta duon för deras rättegångskostnader solidariskt med de övriga minoritetsägarna som ststämningsansökan. Om tingsrätten beslutar att Coastline ska anses individuellt ansvarig för kostnaderna ska bolaget betla drygt 96.000 kronor, avseende en åttondel av rättegångskostnaderna som hittills uppstått i målet, uppger Edberg och Svensson.

Edberg och Svensson skriver även att det inte kommit in något underlag på att borgensmannen har en förmåga att med kort varsel och på lång sikt utge ett större belopp än 1 miljon kronor, vilket är "en tydlig indikation att betalningsförmåga saknas".

Coastline å sin del yrkar ersättning med endast 649.230 kronor i rättegångskostnader.

Platsannonser