Annons

Annons

BTS förvärvar konsultbolag

BTS förvärvar brittiska konsultbolaget Coach in a Box.

BTS förvärvar konsultföretaget Coach in a Box, vars konsoliderade intäkter uppgick till cirka 9 miljoner pund under det senaste räkenskapsåret, vilket slutade den 30 juni 2017, med en rörelsemarginal (EBIT) om 15 procent. 

Coach in a Box har under de senaste fem åren vuxit med drygt 25 procent i genomsnitt per år. Företaget är baserat i Storbritannien och har 70 anställda vid fem kontor, bland annat i Chicago, Sydney och Singapore. 

Grundarna och de tidigare ägarna av Coach in a Box, Sue Stokely, Jerry Connor, och Lee Sears har kommit överens om att stanna på företaget under minimum tre år för att hjälpa bolaget att växa ytterligare. 

Annons

Annons

Av den initiala köpeskillingen för Coach in a Box och dess dotterbolag kommer cirka 25 procent att betalas med nya BTS-aktier. Den initiala köpeskillingens exakta storlek justeras för nettokassan i Coach in a Box. En tilläggsköpeskilling, som delvis kan komma att utbetalas med nyutgivna BTS-aktier, utbetalas 2020, förutsatt att den förvärvade verksamheten uppfyller specifika mål mellan 2017 och 2020. 

Transaktionen träder i kraft så snart förvärvsproceduren slutförts, vilket förväntas ske inom de närmaste dagarna. Förvärvet beräknas ha en positiv inverkan på BTS resultat per aktie under 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons